Szkoła Podstawowa

         Szkoła jest trzyklasowa z oddziałem przedszkolnym dla pięcio i sześciolatków.
Miejsce położenia placówki jest ogrodzone i znajduje się w spokojnej okolicy niedaleko lasu. Posiadamy parking oraz plac zabaw.
Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych uczniowie szkoły i przedszkola korzystają z licznych, interesujących zajęć dodatkowych. Wszystkie te zajęcia są bezpłatne. Organizowane są również płatne zajęcia zgodnie z zainteresowaniami uczniów.
Są z nich bardzo zadowolenie, gdyż uczestniczą na nie chętnie prawie w 100%.
Dzieci bardzo chętnie chodzą do szkoły i przedszkola.
Stałymi imprezami w szkole i przedszkolu są: Święto Babci i Dziadka, Święty Mikołaj, Choinka, Piknik Rodzinny, który odbywa corocznie się na powietrzu oraz urodziny każdego dziecka z tortem i upominkiem. Od początku powstania placówek dzieci korzystają z ciepłych posiłków. Szkoła bierze udział w programach: Szklanka mleka i Owoce w szkole. W placówkach przeprowadzane są profilaktyczne badania dzieci tj. badanie wzroku, słuchu, kręgosłupa. Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Kolbuszowej oraz Zespołem Opieki Zdrowotnej w Cmolasie.

W naszej szkole dzieci maja możliwość skorzystania ze świetlicy szkolnej w godz. od 13.00 – 15.00 oraz bezpłatnych zajęć ; logopedię ,kółko sportowe, kółko plastyczne, kółko taneczne ,zajęcia z uczniem zdolnym ,zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem.

Rada Rodziców 2018/20

PRZEWODNICZĄCA: Ewa Noga

ZASTĘPCA: Anna Rzeszutek

SEKRETARZ: Iwona Bujak

SKARBNIK: Edyta Karkut

 

Skład kadry pedagogicznej 2017/2018

Skład kadry pedagogicznej:

 

Dyrektormgr Dorota Terlaga (edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog)

mgr Anna Kuźma –   edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagog

mgr Paulina Rzeszutek – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Katarzyna Szymańska – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, bibliotekarz

mgr Ilona Sekman – język angielski,

mgr Teresa Babiarz – zajęcia sportowe,

ks. Krzysztof  Szczęch – religia

mgr Martyna Przybyło -psycholog

mgr Irena Krawiec– logopeda

mgr Witold Jurczak – zajęcia komputerowe z „Lego – Robotyka”

 mgr Paulina Rzeszutek, mgr Aneta Guźda – zajęcia świetlicowe

Historia

1 września 2008r. –  Pierwszy rok funkcjonowania i rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego 2008/2009 w trzyklasowej wraz z oddziałem przedszkolnym Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jagodniku, w budynku po byłej publicznej szkole podstawowej. Dyrektorem szkoły zostaje p. Dorota Terlaga. W szkole uczy się 44 uczniów w tym, klasa „0”. Zatrudnionych jest 6 nauczycieli.

8 września 2008r. – Rozpoczęcie działalności Niepublicznego Przedszkola „Jagódka „ w Jagodniku.
Czerwiec 2009r. – Pierwszy Piknik Rodzinny.
2009r. – Powstanie placu zabaw dla dzieci.
2010/2011r. – Otwarcie strony internetowej NSP w Jagodniku.
2014r.- Modernizacja placu zabaw, powstanie małej siłowni na boisku.
2015 – 2016r.– Remont budynku gospodarczego.

Projekty

 

Projekty
Rok szkolny 2008/09
Rozpoczęcie realizacji I etapu projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy”
Rok szkolny 2009/10
1. Realizacja II etapu projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy”.
2. Powstanie miejsca zabaw w ramach projektu „Radosna Szkoła”.
Rok szkolny 2010/11
1. Realizacja III etapu projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy”.
2. Realizacja projektu grantowego Banku Zachodniego BZWBK „Wyprawka szkolna”.
3. Rozpoczęcie realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” ( luty 2011 r.).
Rok szkolny 2013/14
Realizacja I etapu projektu „My chcemy się uczyć”.
Modernizacja placu zabaw w ramach projektu „Radosna Szkoła”-powierzchnia bitumiczna.
Rok szkolny 2014/15
Realizacja II etapu projektu „My chcemy się uczyć”.
Realizacja projektu „Mały mistrz”.

Rok szkolny 2016/2017

Innowacja pedagogiczna – PROGRAM ZROBIĘ SAM – PRZYSZŁY ZAWÓD MAM 2017/2018

Realizacja projektu „Mały mistrz”.

Rok szkolny 2017/2018

Realizacja projektu „Lego robotyka – od teorii do robocika”

Realizacja projektu „Mały mistrz”.

Innowacja pedagogiczna – PROGRAM ZROBIĘ SAM – PRZYSZŁY ZAWÓD MAM 2017/2018

 

Zajęcia dodatkowe

W naszej szkole dzieci mają możliwość skorzystania ze świetlicy szkolnej w godz. od 13.00 – 15.15.  Niepubliczna szkoła podstawowa oferuje bezpłatne zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci; logopedię ,kółko sportowe, zajęcia z uczniem zdolnym ,zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem.

Dokumenty

Koncepcja Pracy Szkoły 2013-2016

program-wychowawczy-2016

program-profilaktyczny-2016