Szkoła Podstawowa

         Szkoła jest trzyklasowa z oddziałem przedszkolnym dla pięcio i sześciolatków.
Miejsce położenia placówki jest ogrodzone i znajduje się w spokojnej okolicy niedaleko lasu. Posiadamy parking oraz plac zabaw.
Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych uczniowie szkoły i przedszkola korzystają z licznych, interesujących zajęć dodatkowych. Wszystkie te zajęcia są bezpłatne. Organizowane są również płatne zajęcia zgodnie z zainteresowaniami uczniów.
Są z nich bardzo zadowolenie, gdyż uczestniczą na nie chętnie prawie w 100%.
Dzieci bardzo chętnie chodzą do szkoły i przedszkola.
Stałymi imprezami w szkole i przedszkolu są: Święto Babci i Dziadka, Święty Mikołaj, Choinka, Piknik Rodzinny, który odbywa corocznie się na powietrzu oraz urodziny każdego dziecka z tortem i upominkiem. Od początku powstania placówek dzieci korzystają z ciepłych posiłków. Szkoła bierze udział w programach: Szklanka mleka i Owoce w szkole. W placówkach przeprowadzane są profilaktyczne badania dzieci tj. badanie wzroku, słuchu, kręgosłupa. Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Kolbuszowej oraz Zespołem Opieki Zdrowotnej w Cmolasie.

W naszej szkole dzieci maja możliwość skorzystania ze świetlicy szkolnej w godz. od 13.00 – 15.00 oraz bezpłatnych zajęć ; logopedię ,kółko sportowe, kółko plastyczne, kółko taneczne ,zajęcia z uczniem zdolnym ,zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem.

Rada Rodziców 2022/23

PRZEWODNICZĄCA: Gabriela Bieleń

ZASTĘPCA: Agnieszka Wiśniewska

SEKRETARZ: Justyna Trojnacka

SKARBNIK: Dorota Sukiennik

CZŁONEK: Klaudia Czachor

Skład kadry pedagogicznej 2022/2023

Skład kadry pedagogicznej:

Dyrektormgr Dorota Terlaga – edukacja wczesnoszkolna

mgr Edyta Marut –   edukacja wczesnoszkolna, świetlica

mgr Magdalena Cywa – język angielski

mgr Aneta Gąska – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, świetlica, logopedia, oligofrenopedagog

mgr Anna Blat – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, świetlica

ks. mgr Krzysztof  Szczęch – religia

mgr  Paulina Poręba – logopeda

mgr Anna Kubik – psycholog

mgr Gustaw Tereszkiewicz – zajęcia komputerowe

mgr Tomasz Augustyn – zajęcia sportowe

Godziny dostępności nauczycieli

mgr Anna Blat – poniedziałek 10.30 -11.00

piątek 8.30 – 9.00

mgr Edyta Marut – poniedziałek 8.15 – 8.45

wtorek  13.15 – 13.45

Aleksandra Jezuwid – środa 12.15 – 13.15

mgr ks. Krzysztof Szczęch – czwartek 7.30 – 8.00

Historia

1 września 2008r. –  Pierwszy rok funkcjonowania i rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego 2008/2009 w trzyklasowej wraz z oddziałem przedszkolnym Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jagodniku, w budynku po byłej publicznej szkole podstawowej. Dyrektorem szkoły zostaje p. Dorota Terlaga. W szkole uczy się 44 uczniów w tym, klasa „0”. Zatrudnionych jest 6 nauczycieli.

8 września 2008r. – Rozpoczęcie działalności Niepublicznego Przedszkola „Jagódka „ w Jagodniku.
Czerwiec 2009r. – Pierwszy Piknik Rodzinny.
2009r. – Powstanie placu zabaw dla dzieci.
2010/2011r. – Otwarcie strony internetowej NSP w Jagodniku.
2014r.- Modernizacja placu zabaw, powstanie małej siłowni na boisku.
2015 – 2016r.– Remont budynku gospodarczego.

Projekty

Projekty

Rok szkolny  2021/22

28.10.2021r.- założenie paneli fotowoltaicznych na budynku szkoły.

2.11. 2021r  –  otwarcie placu zabaw po remoncie.

Rok szkolny 2018/20

1.Wielopokoleniowe Targi z Kulturą i Tradycją w Jagodniku. 2018/20

2. Piękna Nasza Polska Cała .2018/19

Rok szkolny 2017/2018

1.Realizacja projektu „Lego robotyka – od teorii do robocika”

2.Realizacja projektu „Mały mistrz”.

3.Innowacja pedagogiczna – PROGRAM ZROBIĘ SAM – PRZYSZŁY ZAWÓD MAM 2017/2018

Rok szkolny 2016/2017

1.Innowacja pedagogiczna – PROGRAM ZROBIĘ SAM – PRZYSZŁY ZAWÓD MAM 2017/2018

2.Realizacja projektu „Mały mistrz”.

Rok szkolny 2014/15
Realizacja II etapu projektu „My chcemy się uczyć”.
Realizacja projektu „Mały mistrz”.

Rok szkolny 2013/14
Realizacja I etapu projektu „My chcemy się uczyć”.
Modernizacja placu zabaw w ramach projektu „Radosna Szkoła”-powierzchnia bitumiczna.

Rok szkolny 2010/11
1. Realizacja III etapu projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy”.
2. Realizacja projektu grantowego Banku Zachodniego BZWBK „Wyprawka szkolna”.
3. Rozpoczęcie realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” ( luty 2011 r.).

Rok szkolny 2009/10
1. Realizacja II etapu projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy”.
2. Powstanie miejsca zabaw w ramach projektu „Radosna Szkoła”.

Rok szkolny 2008/09
Rozpoczęcie realizacji I etapu projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy”

Zajęcia dodatkowe

W naszej szkole dzieci mają możliwość skorzystania ze świetlicy szkolnej w godz. od 13.15 – 15.15.  Niepubliczna Szkoła Podstawowa oferuje bezpłatne zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci; logopedię, kółko sportowe, zajęcia z uczniem zdolnym ,zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem.