Przedszkole

Wszystkiego co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat Robert Fulghum

Przedszkole „Jagódka” w Jagodniku jest placówką niepubliczną. Prowadzi nauczanie i wychowanie w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem nastawionym na rozwój aktywności dzieci. W pracy z dziećmi realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz w oparciu o programy edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, pt. „Razem w przedszkolu” – wydawnictwa WSiP. Ponadto nauczyciele włączają do zajęć edukacyjnych elementy kinezjologii edukacyjnej Dennisona, nauki globalnego czytania, zajęć ruchowych wg. W. Sherborne, zajęć logopedycznych, oraz pedagogiki zabawy, zajęć korekcyjnych stópek, zajęć wg programu „Kubusiowi przyjaciele natury”, zajęć wg programu Akademia Malucha Magazynu Kubuś Puchatek.

Odbywają się tu różne działania według rocznego planu pracy przedszkola, planu wychowawczego oraz profilaktycznego, koncepcji pracy przedszkola, a także kalendarza imprez przedszkolnych.

Przedszkole organizuje różne formy pracy z małymi dziećmi. Dzieci i rodzice mają możliwość kontaktu ze specjalistami (psycholog, logopeda).

Placówka posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego. Nauczyciele posiadają dodatkowe umiejętności w zakresie oligofrenopedagogiki, logopedii, terapii pedagogicznej, kształcenia zintegrowanego, języka angielskiego. Prowadzą pracę wychowawczą, dydaktyczną, opiekuńczą. Troszczą się o prawidłowy rozwój psychofizyczny wychowanków, tworzą warunki wspierające rozwój dziecka, przygotowują dziecko do życia w rodzinie i społeczeństwie. Wprowadzają dzieci w świat, w którym trzeba radzić sobie z trudnościami i porażkami, ale należy również cieszyć się sukcesem.

Jak pracujemy? 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

Opłata stała: 50 zł .Dzienna stawka żywieniowa: 8 zł (stawka dzienna za żywienie  jest odliczana za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, po uprzednim zgłoszeniu tego dnia do godziny 7.45) Dzieci korzystają z 3 posiłków : śniadania , obiadu i podwieczorka. Opłata stała przeznaczona jest na bieżące wydatki przedszkola, w tym organizowane są stałe imprezy przedszkolne m.in.: ognisko integracyjne, Mikołaj, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, wycieczki ( do Fantazji), choinka, Piknik Rodzinny i urodziny każdego dziecka z tortem.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI

3 I 4 LETNICH

 

 1. 1.    Pierwsza i druga godzina pobytu dziecka w przedszkolu (6.30–9.00)
 • Schodzenie się dzieci, rytuał powitania, czynności gospodarcze i porządkowe.
 • Zabawy swobodne dzieci i obserwacja prowadzona przez nauczyciela.
 • Rozmowy i kontakty indywidualne nauczyciela z dziećmi.
 • Praca indywidualna dzieci w tematycznych ośrodkach edukacyjnych.
 • Czynności gospodarczo-porządkowe w sali.
 • Prace hodowlane i pielęgnacja roślin.
 1. 2.  Trzecia i czwarta godzina pobytu dziecka w przedszkolu (9.00–11.00)
 • Pięć minut celowego ruchu dla zaspokojenia potrzeb motorycznych.
 • Czynności związane z kulturą dnia codziennego (pobyt w łazience)
 • Śniadanie
 • Czynności organizacyjne przed pracą dydaktyczną.
 • Tworzenie okazji edukacyjnych: zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.
 1. 3.    Piąta i szósta godzina pobytu dziecka w przedszkolu (11.00–13.00)
 • Pobyt dzieci na powietrzu: zabawy, spacery, wycieczki, doświadczenia, eksperymenty, prace porządkowe, ćwiczenia gimnastyczne, ścieżki dydaktyczne, tory przeszkód.
 • Procedura rozbierania i ubierania.
 • Czynności związane z kulturą dnia codziennego (pobyt w łazience)
 • Obiad.
 • Czynności związane z kulturą dania codziennego (pobyt w łazience i samodzielne mycie zębów).
 1. 4.  Siódma godzina pobytu dziecka w przedszkolu

(13.00–14.00)

 • Relaksacja. Uwzględniając potrzeby dzieci i życzenia rodziców, dziecko ma zapewniony
 • odpoczynek w formie: słuchania muzyki, słuchania czytanej przez nauczyciela lub gościa bajki, pobytu w kąciku wytchnienia i marzeń, oglądania interesującej książki, zabawy w kąciku kultury (przeglądanie albumów, fotografii i, reprodukcji), gier i zabaw stolikowych.
 1. 5.    Ósma godzina pobytu dziecka w grupie przedszkolnej (14.00–15.00)
 • Czynności związane z kulturą dnia codziennego (pobyt w łazience)
 • Podwieczorek. Prowadzenie rozmów towarzyskich.
 • Dwadzieścia minut codziennego kontaktu dziecka z literaturą, muzyką.
 1. 6.    Dziewiąta godzina pobytu dziecka w przedszkolu

(14.00–16.30)

 • Pobyt w ogrodzie przedszkolnym – zabawy swobodne.
 • Zabawy w ośrodkach edukacyjnych według preferencji dzieci.
 • Zajęcia ze specjalistami – korekta wad, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci.
 • Czynności porządkowe w sali. Rytuał pożegnania.
 • Kontakty indywidualne nauczyciela z rodzicami podczas rozchodzenia się dzieci.
 • Przekazywanie bieżących informacji o dziecku.

Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCA  – Ewelina Wolf

 Zastępca – Anita Kosiorowska

Skarbnik – Mariola Róg

Sekretarz  – Ewa Szczur

Członek – Sylwia Piłat

Zajęcia dodatkowe

W Niepublicznym Przedszkolu „Jagódka” organizowane są w ciągu dnia zajęcia indywidualne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami, jak również dla dzieci zdolnych.W naszym przedszkolu w ramach czesnego oferujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe, które odbywają się w godzinach przedpołudniowych. Są to:

 • język angielski (2 razy w tygodniu);
 • religia (2 razy w tygodniu);
 • logopedia
 • zajęcia rewalidacyjne
 • rytmika

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Dzień w przedszkolu

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 16.30.Ze względu na rozkład dnia w przedszkolu, prosimy przyprowadzać dzieci do godziny 9.00, bowiem o tej godzinie podajemy śniadanie.

Dzieci chore

Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką nie są przyjmowane do przedszkola. Prosimy o nie przyprowadzanie dzieci przeziębionych. Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia. Jeżeli dziecko źle się poczuje w trakcie pobytu w przedszkolu, natychmiast Was o tym powiadomimy, dlatego bardzo prosimy aby numery Waszych telefonów którymi dysponujemy były stale aktualne.

Odzież

Dzieci powinny być ubierane w wygodne i praktyczne ubranka tj. odzież, która nie krępuje dziecka i w której może się pobrudzić ( np. podczas zajęć plastycznych lub zabaw w ogrodzie). Każde dziecko powinno mieć  w przedszkolu ubranie na zmianę. Próbujemy w miarę możliwości, codziennie wychodzić na powietrze, niezależnie od pory roku czy pogody. Nie ma pojęcia „zła pogoda” – może być tylko źle dobrana odzież.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE DZIECI W NASZYM PRZEDSZKOLU

W SALI PRZEDSZKOLNEJ;

  • witamy się z Panią po wejściu do sali przedszkolnej
  • żegnamy się z Panią po wyjściu z sali do domu
  • pomagamy sobie wzajemnie, troszczymy się o innych, słuchamy siebie uważnie;
  • dzielimy się tym, co mamy;
  • mamy prawo do błędu;
  • stosujemy zasadę – dziewczynka ma pierwszeństwo;
  • mówimy do siebie miłe słowa tak by nie robić nimi nikomu krzywdy;
  • nie krzyczymy, mówimy umiarkowanym głosem;
  • używamy form grzecznościowych: proszę, dziękuje, a mówiąc słowo przepraszam podajemy rękę osobie, która przepraszamy;
  • okazujemy szacunek dorosłym i starszym osobom uważnie słuchając co do nas mówią i o co proszą;
  • chodzimy po przedszkolu a nie biegamy i nie skaczemy;
  • nie wychodzimy z sali bez zgody Pani, zgłaszamy wyjście do toalety;
  • w czasie zabawy bawimy się wspólnie nie zabierając sobie zabawek;
  • Dzień ulubionych zabawek jest w każdy piątek, wtedy można przynieść swoje ulubione zabawki,
  • nie przynosimy zabawek militarnych jak pistolety, karabiny itd. oraz żadnych zabawek służących  do walki takich jak miecze, szpady …itd.;
  • jak najlepiej spełniamy dyżury;
  • zgłaszamy Pani wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu lub bezpieczeństwu dzieci;
  • zawiadamiamy Panią o zniszczonych zabawkach lub meblach;
  • nie bierzemy żadnych zabawek do buzi;
  • kończymy zabawę po usłyszeniu sygnału, reagujemy na sygnały tamburyna sygnalizujące nam polecenia: siadamy w kole, ustawiamy się w kole, ustawiamy się w pociąg, ustawiamy się w pary;
  • dokładnie sprzątamy zabawki i miejsca pracy (odkładamy przybory na wyznaczone miejsce, zasuwamy krzesełka)
  • dbamy o czystość i porządek w swoich szufladach i nie zaglądamy do cudzych;
  • w czasie relaksu zachowujemy się w miarę możliwości cicho;
  • zasłaniamy usta przy kichaniu i kasłaniu;

W SZATNI

  • układamy kapcie i buty na swojej półce w szatni;
  • wieszamy kurtkę na wieszaku, wkładamy na półki czapkę, szalik, rękawiczki;
  • dbamy o czystość i porządek na swoich półeczkach w szatni;
  • wchodząc do szatni z dworu wycieramy porządnie buty o wycieraczkę;
  • wychodząc cała grupa z przedszkola czekamy w ciszy aż wszyscy się ubiorą;

W ŁAZIENCE

  • zanim wejdziemy do toalety pukamy sprawdzając czy jest wolna i zamykamy za sobą drzwi;
  • w toalecie nie podglądamy się wzajemnie ponieważ. jest to brak kultury osobistej;
  • po wyjściu z toalety spuszczamy wodę i myjemy ręce;
  • przed każdym posiłkiem i po przyjściu z dworu myjemy zawsze ręce i pamiętamy o zakręcaniu kranu;
  • po śniadaniu myjemy zęby;
  • szczoteczki wkładamy do kubeczków włosiem do dołu by nie dotykały sie ze szczoteczka sąsiada;
  • dbamy o swoje ręczniki (każdy musi mieć wieszaczek), brudne ręczniki zabieramy do domu przynajmniej raz na dwa tygodnie;
  • nie chlapiemy się wodą i nie bawimy światłem;
  • po wyjściu z łazienki ostatnia osoba gasi światło i zamyka drzwi.

NA PLACU ZABAW

  • nie wychodzimy poza plac zabaw;
  • nie podchodzimy pod huśtawki w momencie gdy inne dzieci bujają się na nich;
  • na zjeżdżalnie wchodzimy po schodkach a nie po zjeżdżalni i zjeżdżamy z niej na plecach nogami w dół;
  • nie wynosimy piasku z piaskownicy i nie sypiemy się piaskiem;
  • śmieci wyrzucamy do kosza a nie na ziemie;

DO PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU NALEŻY:

  • dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych kolegów,
  • rzetelnie spełniać dyżury
  • przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
  • okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
  • używać form grzecznościowych wobec osób dorosłych i kolegów,
  • pomagać dzieciom młodszym starać sie utrzymać porządek wokół siebie (sprzątać zabawki),
  • być uprzejmym,
  • bawić się zgodnie,
  • słuchać poleceń dorosłych,
  • dbać o książki i zabawki,
  • dbać o czystość i porządek,
  • szanować pracę innych,
  • okazywać co myślimy i czujemy,

DZIECI W NASZYM PRZEDSZKOLU NIE MOGĄ:

 • bić, popychać, wyrządzać krzywdy innym,
 • przezywać innych,
 • wyśmiewać się z innych,
 • przeszkadzać innym w zabawie i pracy,
 • niszczyć prace innych,
 • krzyczeć i hałasować,
 • biegać w sali zajęć,
 • niszczyć zabawek i innych przedmiotów w przedszkolu.

Dokumenty