Archiwum z listopad, 2020

Bal Andrzejkowy.

„Hokus-pokus, czary-mary,
niech się spełnią andrzejkowe czary.”                                         
 “Andrzejki” to stary ludowy zwyczaj. Wróżby czyniono 29 listopada. Miały one dać odpowiedź na pytanie, co kogo czeka w przyszłości. W wigilię św. Andrzeja prześcigano się więc w pomysłach, by z najróżniejszych oznak wyczytać swoją przyszłość. Tradycja wróżb przetrwała do dzisiaj. Obecnie “Andrzejki” są wspaniałą zabawą, dostarczającą wielu przeżyć i emocji.
26 listopada w naszym przedszkolu odbyła się zabawa andrzejkowa. Wspólne zabawy przy dźwiękach muzyki poprzedziło zapoznanie dzieci ze zwyczajami andrzejkowymi oraz wiele ciekawych wróżb m.in. „kim będę”, „jaki jestem”, „co lubię”, „co mnie czeka w przyszłości”. Następnie dzieci w pięknych bajkowych strojach tańczyły przy dźwiękach znanych i lubianych piosenkach. Uśmiechu i gwaru nie było końca. Mottem zabawy andrzejkowej były wróżby i świetna zabawa – i to się spełniło.
DSC_1346.jpg

Andrzejki

Andrzejkowe wróżby znam

Z wosku dziś powróżę wam

Spójrz tu konik a tu kwiatek

A to duży piękny statek

Wróżby bardzo są magiczne

Spełnią się marzenia liczne

W listopadzie ciepło bywa

Magia czarów dziś ożywa


26 listopada w naszej klasie odbyła się zabawa andrzejkowa. Dzieci w pięknych strojach tańczyły przy dźwiękach znanych i lubianych piosenek. Tego dnia uczniowie klasy „0” zapoznali się ze zwyczajami andrzejkowymi i wróżbami. Dzieci świetnie się bawiły w tym przepełnionym magią dniu.

DSC_1323.jpg

Dzień Pluszowego Misia 2020.

Miś pluszowy – mój przyjaciel
Zawsze blisko przy mnie jest.
Czy się śmieję
Czy też płaczę
On przytulać lubi się!

25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci  i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Spotkanie w klasie „0” rozpoczęło się od zapoznania dzieci z historią pluszowego misia oraz przypomnienia najsławniejszych bohaterów spotykanych w dziecięcej literaturze i filmach animowanych. Następnie każdy mógł opowiedzieć o swojej ulubionej maskotce oraz ją zaprezentować. Kolejnym punktem były już ćwiczenia gimnastyczne z misiami, zabawy przy misiowych przebojach, pląsy oraz tort. Na zakończenie zabawy wszystkie dzieci otrzymały dyplomy „Przyjaciół Pluszowego Misia” oraz mogły zrobić sobie zdjęcie w misiowej fotobudce.

DSC_0979.jpg

Pasowanie na przedszkolaka.

Pasowanie na przedszkolaka to jedna z ważniejszych uroczystości organizowanych w „Jagódkowym” przedszkolu. Tego roku odbyła się ona 25 listopada. Ślubowanie przedszkolaków poprzedził krótki ale urozmaicony występ artystyczny. Nie zabrakło wierszy, „pokazywanek” i piosenek, a także gry na własnoręcznie przygotowanych instrumentach – grzechotkach. Po części artystycznej przedszkolaki złożyły przyrzeczenie i  poprosiły o pasowanie  Panią Dyrektor – w tej roli zastępstwo pełniła Prezes Stowarzyszenia Rozwoju wsi Jagodnik – Pani Małgorzata Szostak. Z wielką chęcią ,radością i zaangażowaniem Pani Gosia dokonała aktu pasowania na grzecznego i radosnego przedszkolaka. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, a od Rady Rodziców – kuferki słodkości. Na zakończenie uroczystości wszystkie przedszkolaki zostały zaproszone na słodki i owocowy poczęstunek przygotowany przez rodziców i organ prowadzący. 

Wychowawcy i opiekunowie życzą wszystkim przedszkolakom aby nowy rozdział w ich życiu, w roli prawdziwego przedszkolaka przyniósł im wiele radości, uśmiechu i przyjemnych chwil spędzonych w gronie kolegów, koleżanek w „Jagódkowym ” przedszkolu.

 

DSC_1149.jpg

 

Pasowanie na ucznia klasy I.

Każdego roku w progach Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jagodniku serdecznie witamy nowych pierwszoklasistów. Przez pierwsze dwa miesiące uczniowie klasy 1 miały czas na poznanie szkoły, jej zwyczajów, zdobycie nowych wiadomości i umiejętności. Wszystkie te działania zmierzały ku wydarzeniu, na które dzieci czekały z wielką niecierpliwością – ślubowania!

Pierw­szo­kla­si­ści ślu­bo­wali być dobrym i uczci­wym, sza­no­wać rodzi­ców i nauczy­cieli, uczyć się tego, co piękne i mądre oraz kochać i czcić swoją Ojczy­znę. Następ­nie  Prezes SRWJ „Nasza Wieś” – Małgorzata Szostak symbolicznym ołówkiem dokonała aktu pasowania uczniów. Boha­te­rom tego wyjątkowego dnia zostały wrę­czone pamiąt­kowe dyplomy, medale oraz prezenty. Wszyst­kim pierw­szo­kla­si­stom życzymy, aby ten dzień pozo­stał w ich pamięci jako wiel­kie prze­ży­cie i nie­za­po­mniana, rado­sna chwila. A Rodzi­com gra­tu­lu­jemy tak zdol­nych pociech!

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości pasowania na ucznia klasy 1.

DSC_0797.jpg