Artykuły – Dla Rodziców

 

ATRAKCYJNY CZAS W DOMU – poleca Pani Ilona Sekman- POBIERZ 

Do zapoznania się z materiałem poleca Pani Irena Krawiec – logopeda.

O tym jak nie czytać dziecku

Kiedy do logopedy?

– Jeżeli Twoje dziecko ma zaburzoną mowę, najlepiej i najszybciej pomoże Ci logopeda.

– Im wcześniej się zgłosisz, tym korzystniej dla dziecka. Z młodszym dzieckiem pracuje się szybciej i skuteczniej.
– Do dziecka mów od urodzenia normalnym językiem dorosłych. Naśladowanie takiej mowy utrudnia naukę prawidłowej wymowy.
– Do dziecka mów: wolno, raczej cicho i wyraźnie.
– Jeżeli dziecko nie gaworzy sprawdź, czy dobrze słyszy.
– Jeżeli zauważysz nieprawidłową budowę narządów mowy, jak najszybciej zgłoś się do lekarza.
– W momencie, gdy dziecko nie mówi do trzeciego roku życia, nie czekaj, aż z tego „wyrośnie”. Skorzystaj z pomocy specjalisty.
– Nie dopuść, aby twoje dziecko poszło do szkoły z wadą wymowy. Źle mówiące dziecko źle czyta i pisze.

– Zachęcaj dziecko do mówienia, nawet wtedy, gdy jego wymowa jest zaburzona. Bądź cierpliwym rodzicem w trakcie ćwiczeń.

Etapy rozwoju mowy dziecka:

I okres melodii (0-1 rok życia), komunikuje się z dorosłymi za pomocą krzyku, gaworzy, pod koniec tego okresu wymawia pierwsze
wyrazy: mama, tata, baba.

II okres wyrazu (1-2 rok życia), dziecko po 2 roku życia posługuje się językiem biernym, używa prawie wszystkich samogłosek z wyjątkiem nosowych (ą, ę) oraz wymawia niektóre spółgłoski (p, b, m, t, d, n, k, ś, ź, ć, dź, ch). Pozostałe zastępuje innymi.
Wypowiada się jednowyrazowo: np. pomidor – midol,
III okres zdania (2-3 rok życia), pod koniec tego okresu dziecko porozumiewa się prostymi zdaniami, wymawia wszystkie samogłoski i spółgłoski
(p, pi, b, bi, m, mi, n, ni, f, fi, w, wi, t, d, n, l, li);

IV okres swoistej mowy dziecięcej (3-7 rok życia dziecka). 4 lat – wymawia głoski s, z, c, dz. Mowa ulega dalszemu doskonaleniu.
5-6 lat – wymawia głoski sz, ż, cz, dż, r.

Profilaktyka to:

– Wypowiedzi osób dorosłych powinny być poprawne, bez zmiękczeń.

– Nie należy zaniedbywać chorób uszu, gdyż nie leczone mogą powodować niedosłuch.

– Nie należy gasić naturalnej skłonności dziecka do mówienia obojętnością, lecz słuchać uważnie wypowiedzi,
zadawać dodatkowe pytania, co przyczyni się do korzystnego rozwoju mowy.

– Wskazane jest częste opowiadanie dziecku bajek, czytanie, oglądanie wspólne filmów i rozmawianie na ich temat.

– Nie wolno poprawiać wymowy dziecka, żądać by kilkakrotnie powtarzało dane słowo, zawstydzać, karać za wadliwą wymowę.

– Nie należy wymagać zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek. Dziecko nie przygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych, niedostatecznie różnicujące słuchowo dźwięki mowy, często zaczyna je zniekształcać, wymawiać nieprawidłowo.

– Jeśli dziecko osiągnęło już wiek, w którym powinno daną głoskę wymawiać, a nie robi tego, zasięgnijmy porady logopedy.

ZWRÓĆ UWAGĘ NA SPOSÓB ODDYCHANIA DZIECKA

Wdech i wydech przy spoczynku lub milczeniu powinien się odbywać przez nos.
Jeśli przy oddychaniu dziecko ma otwartą buzię, powinno Cię to zaniepokoić.

BY DOBRZE MÓWIĆ, TRZEBA DOBRZE SŁYSZEĆ

Jeśli musisz powtarzać polecenie lub prośby kierowane do dziecka, sprawdź jego słuch.

MÓWIĄC DO DZIECKA, NIE SPIESZCZAJ FORM WYRAZÓW

Tylko właściwa wymowa i zachowanie poprawnych form gramatycznych dadzą pożądany efekt
w postaci prawidłowej wymowy.

ZWRÓĆ UWAGĘ NA BUDOWĘ JĘZYKA, WARG, POLICZKÓW,PODNIEBIENIA (miękkiego i twardego)

oraz JĘZYK

Jeśli masz wątpliwości co do ich wyglądu, ułożenia, wielkości czy ruchliwości, udaj się do specjalisty po konsultację.

UCZ DZIECKO GRYZIENIA

Od momentu, gdy tylko zaczniesz podawać pokarmy stałe. Gryzienie marchewki, jabłka, skórki od chleba
wpływa na prawidłowe połykanie pokarmów, ułożenie zębów i żuchwy oraz prawidłowe ruchy języka.

CODZIENNIE CZYTAJ DZIECKU NA GŁOS

Przynajmniej 20 minut, dziecko poprawia swoją wymowę, doskonali ją, starając się naśladować to, co słyszy od otoczenia. Dzięki głośnemu czytaniu dorosłego dziecko także wzbogaca swoje słownictwo, ćwiczy pamięć werbalną, zdolność koncentracji uwagi, umiejętność budowania zdań.

PODCZAS CZYTANIA NIECH TWOJE DZIECKO OPOWIADA

Treść ilustracji, naśladuje różne odgłosy (np. szum wiatru, pukanie, odgłosy zwierząt). Wyrazy dźwiękonaśladowcze
są doskonałym ćwiczeniem usprawniającym narządy artykulacyjne, przygotowują dziecko do wymowy kolejnych głosek.

ZACHĘCAJ DZIECKO DO NAUKI WIERSZY NA PAMIĘĆ ORAZ RYMOWANEK

Jest to doskonała forma ćwiczeń utrwalających wyrazistą wymowę. Rytm i koordynacja mają ogromne znaczenie
dla rozwoju, płynnej zrozumiałej mowy.

WPROWADŹ DO ZABAWY GIMNASTYKĘ BUZI I JĘZYKA

Ćwiczenia logopedyczne nie muszą być nudne! Niech to będzie zabawa dla Ciebie i dziecka. Dodatkowo będzie to czas,
jaki spędzicie razem i to już jest sukces. O tym, jak prowadzić tę gimnastykę, porozmawiaj z logopedą dziecka.
On udzieli Ci fachowych wskazówek.

ĆWICZENIA WYKONUJCIE SYSTEMATYCZNIE

Tylko wtedy przyniosą one oczekiwany efekt. Ćwiczyć można zawsze i wszędzie, nie musi się to odbywać w wyznaczonym, ustalonym czasie. Jest to nawet niewskazane, gdyż dziecko nie powinno traktować takich ćwiczeń jak obowiązku.

STARAJ SIĘ BY ROZMOWA BYŁA PRZYJEMNOŚCIĄ

Unikaj nieustannego popraw wy dziecka. Dziecko ciągle upominane wycofuje się z kontaktów słownych.

OGRANICZ OGLĄDANIE TELEWIZJI

Przekaz telewizyjny jest mało zrozumiały dla dziecka, zaburza myślenie logiczne oraz może być przyczyną dysleksji.
Jeśli już staraj się wybierać wartościowe programy. Bądź  zawsze zorientowanym, co dziecko ogląda. Nie zostawiaj włączonego telewizora, jeżeli nikt go nie ogląda.

DBAJ O MOCNĄ WIĘŹ EMOCJONALNĄ

Głaskaj, przytulaj, chwal dziecko. Zachęca to do kontaktów werbalnych.
DBAJ O PRAWIDŁOWY ROZWÓJ RUCHOWY

Zachęcaj do biegania, wspinania się po drabinkach, jazdy na hulajnodze, rowerze, rolkach.
Usprawniaj motorykę palców, poprzez wydzieranie, naklejanie, lepienie z plasteliny, malowania, rysowanie.
STARAJ SIĘ BY ZABURZENIE MOWY ZOSTAŁO USUNIĘTE PRZED PODJĘCIEM NAUKI SZKOLNEJ

Uchroni to dziecko przed otrzymywaniem niższych ocen, wyśmiewaniem przez rówieśników oraz stresem.

Opracowała:

mgr Anna Chmielowska; logopeda – neurologopeda – oligofrenopedagog

DRODZY RODZICE

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami nauczycielek z naszej szkoły i przedszkola, jak również z polecanymi przez nie pozycjami książkowymi lub innymi wydawnictwami, czy audycjami telewizyjnymi/radiowymi. Głównym celem, jaki przyświeca temu działowi jest szeroko pojęta pedagogizacja rodziców, będąca jednym z ważnych zadań naszej placówki.

ARTYKUŁ – NAJPROSTSZY PRZEPIS NA DOBRE WYCHOWANIE  – pobierz

ARTYKUŁ – ROLA WYRAZÓW DŹWIĘKONAŚLADOWCZYCH W ROZWOJU MOWY DZIECKA – pobierz

ARTYKUŁ – JAK MAŁE DZIECI UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH – pobierz

ARTYKUŁ – WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA ROZWÓJ FIZYCZNY I PSYCHICZNY DZIECI – pobierz