Szkoła

 


Informacja

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA:

 • OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
 • OBOWIĄZKU SZKOLNEGO.
 • OBOWIĄZKU NAUKI.
  OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Zgodnie z art. 31 ustawy Prawo oświatowe:
 • 31 ust. 1 – Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.
 • 31 ust. 2 – W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 • 31 ust. 4 – Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 • 31 ust. 5 – Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
  OBOWIĄZEK SZKOLNY
 • Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 • Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 • Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe, obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.
 • Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 4) informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11.   OBOWIĄZEK NAUKI
 • Zgodnie z art. 36 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe, po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:
1) uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej; 2) realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.
 • Zgodnie z art. 36 ust. 12 ustawy Prawo oświatowe, uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
 • Zgodnie z art. 36 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe, obowiązek, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły:
1) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej; 2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
 • Zgodnie z art. 36 ust. 17 ustawy Prawo oświatowe, za spełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno –wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
 • Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%: 1) dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce; 2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16.   Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

no comments


WYPRAWKA UCZNIA KLASY 1-3

Piórnik:

 • 2 długopisy
 • 2 ołówki
 • temperówka
 • gumka
 • nożyczki
 • klej w sztyfcie
 • linijka
 • kolorowe długopisy
 • kredki
Zeszyty:
 • 32 kartkowy w szeroką linię do edukacji polonistycznej – klasa 3
 • 32 kartkowy w wąską linię do edukacji polonistycznej – klasa 1 i 2
 • 32 kartkowy w kratkę do edukacji matematycznej – klasa 1, 2, i 3
 • 32 kartkowy w kratkę do informacji – klasy 1, 2 i 3
 • 32 kartkowy do muzyki – klasy 1, 2 i 3
Materiały plastyczne:
 • blok biały techniczny mały i duży
 • blok z kolorowymi kartkami
 • farby plakatowe
 • plastelina
 • 2 teczki z gumką
Strój gimnastyczny:
 • biała bawełniana koszulka
 • ciemne spodnie dresowe
 • buty sportowe z białą podeszwą
Torba / plecak na basen:
 • strój kąpielowy
 • czepek
 • ręcznik
 • gogle
 • klapki

                           WSZYSTKIE RZECZY POWINNY BYĆ PODPISANE

IMIENIEM I NAZWISKIEM

no comments


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

  „Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek....  Do widzenia Przyjaciele”   Nadszedł długo wyczekiwany moment dla wszystkich uczniów. 19 czerwca 2019 roku po raz ostatni zadźwięczał dzwonek dla uczniów  klasy trzeciej  NSP w Jagodniku. W uroczystym apelu absolwenci przedstawili wzruszający montaż słowno – muzyczny.  Nie zabrakło podziękowań i okolicznościowych przemówień.  Były kwiaty, wspomnienia i łzy wzruszenia. Na zakończenie  uroczystości  uczniowie  otrzymali  nagrody i wyróżnienia. Wszyscy poczuli się ważni oraz docenieni. Uczniom  życzymy słonecznych, bezpiecznych wakacji, pełnych niezapomnianych wrażeń, mnóstwa przygód i dobrego humoru. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Zarząd Stowarzyszenia.

DSC_3417.jpg
           

no comments


WYCIECZKA SZKOLNA

W dniu 18 czerwca 2019r. dzieci z NP „Jagódka” oraz NSP w Jagodniku wraz z rodzicami wzięli udział w corocznie organizowanej wycieczce szkolnej. Tym razem wybraliśmy się do „Magicznych Ogrodów”. „Magiczne Ogrody” to park tematyczny urozmaiconymi miejscami do zabawy i doświadczania natury. Była to wspaniała okazja do integracji, wzajemnych rozmów, wspomnień z mijającego roku szkolnego. Wszyscy wrócili zmęczenia ale uśmiechnięci i bardzo zadowoleni. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację wyjazdu:)

DSC_3262.jpg
       

no comments


SZKOLNE ZAWODY PŁYWACKIE

13 czerwca  2019r. na pływalni  OWiR w Cmolasie  odbyły się  Szkolne Zawody  Pływackie Dzieci z NSP w Jagodniku. Celem  konkursu była popularyzacja pływania i  wyłonienie  mistrza w pływaniu z każdej  klasy. Po rozgrzewce uczestnicy rozpoczęli rywalizację  na dystansie 25 m stylem dowolnym. Wyniki przedstawiają się następująco:

Klasa I

I miejsce – Ewelina Pachucka

II miejsce – Maja Rzeszutek

III miejsce – Kamil Szczur

Klasa II

I miejsce - Gerard Guźda

II miejsce – Anna Guźda

III miejsce – Natalia Sobolewska

Klasa III

I miejsce – Karol Lewandowski

II miejsce - Adrian Gola

III miejsce – Julia Pakłos

Zwycięzcy zostali obdarowani  medalami i  nagrodami rzeczowymi. Wszyscy otrzymali  pamiątkowe dyplomy i opaski odblaskowe.  Gratulujemy  zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.
DSC_3195.jpg
     

no comments


V POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W dniu 31.05.2019r. w Szkole Podstawowej w Przedborzu odbyła się V edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego z Języka Angielskiego ,,Młody Recytator – Artysta”.  Naszą szkołę w kategorii klas II- III reprezentował  Karol Lewandowski z klasy III, który zajął II miejsce. Karolowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

no comments


DZIEŃ DZIECKA

Moc atrakcji dla małych i większych, znakomita atmosfera, uśmiechnięte dziecięce twarze, wiosenna pogoda. Organizatorzy Dnia Dziecka, który odbył się 29 maja zadbali, żeby był to niezapomniany dzień. Dzieci z NP „Jagódka” i NSP w Jagodniku świętowały w Kompleksie Turystycznym „Brzezóvka” w Domatkowie. Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę, a przede wszystkim dziękujemy SRWJ „Nasza Wieś” za sponsorowanie wyjazdu.

DSC_2442.jpg

no comments


Informacja.

no comments


MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA Z JAGODNIKA

Po raz dziesiąty 9 maja 2019 roku dwóch najlepszych matematyków z NSP w Jagodniku wzięło udział w Gminnym Konkursie Matematycznym „Mistrz Tabliczki Mnożenia” w Szkole Podstawowej w Ostrowach Baranowskich. Do rywalizacji przystąpiło 14 uczniów. Zadaniem uczestników było pisemne rozwiązanie zestawu różnorodnych  zadań  wymagających logicznego myślenia,  w których wykorzystać mieli tabliczkę mnożenia.  Profesjonalne jury wyłoniło MISTRZA  TABLICZKI MNOŻENIA. Został nim Aleksander Sudoł – uczeń z NSP w Jagodniku. Wiadomości  i umiejętności matematyczne Julii Pakłos z NSP w Jagodniku również zostały ocenione wysoko. Uczennica zajęła  III miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!   DRODZY RODZICE – serdeczne podziękowania, za zaangażowanie oraz trud  włożony w przygotowanie dzieci do konkursu.

20190509_124852.jpg
         

no comments


Apel z okazji 3 maja.

30 kwietnia w naszej szkole świętowaliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pierwszą na świecie, drugą w Europie, dzieło Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ignacego Potockiego i biskupa Adama Krasińskiego. Uroczystą akademię przygotowaną przez klasę ,,O'' uświetnił pokaz Poloneza przygotowany przez dzieci szkolne. Na koniec wspólnie zaśpiewaliśmy Hymn Polski, doskonale już znany także przedszkolakom.

DSC_1771.jpg
 

no comments


FESTIWAL NAUKI I TECHNIKI W KOLBUSZOWEJ

26 kwietnia uczniowie z NSP w Jagodniku byli uczestnikami  Fastiwalu  Nauki i Techniki  w ZST w Kolbuszowej. Dzieci podziwiały prezentacje edukacyjne studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej m.in. pokazy z robotyki, mechatroniki, biotechnologii, pokazy druku 3D, stanowisko symulatoru lotu,  jak również ciekawe  doświadczenia przedstawiające  podstawowe prawa  z zakresu matematyki i fizyki. Duże zainteresowanie wzbudziło lustro Frankensteina.  Największą jednak atrakcją okazała się  kuchnia  molekularna oraz  prezentacja   sprzętu i sprawności  żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Chętni mogli wziąć  udział w matematycznych grach i zabawach. Na zakończenie  udaliśmy się na pyszne lody do restauracji Mc Donald’s.  Pogoda i dobry humor dopisywał wszystkim. Ta wycieczka na długo pozostanie w pamięci uczestnikom.

no comments


APEL WIELKANOCNY

W dniu 17 kwietnia w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jagodniku odbył się uroczysty apel z okazji Świąt Wielkanocnych. Inscenizację o Zmartwychwstaniu przedstawiły dzieci z klas I-III. Mali aktorzy przybliżyli nam wydarzenia jakie rozegrały się w poranek wielkanocny i przypomnieli wszystkim najważniejsze prawdy chrześcijańskie. Następnie mogliśmy wysłuchać pięknego koncertu muzyków, solistów – uczniów i absolwentów naszej szkoły oraz zaproszonych gości: Natalii Sobolewskiej (pianino), Dawida Guźdy (kontrabas), Wiktorii Terlagi (waltornia) oraz Sylwii Wit (gitara). Na koniec Pani Dyrektor Dorota Terlaga oraz wiceprezes SRWJ p. Ewa Guźda złożyły wszystkim zebranym świąteczne życzenia. Zwieńczeniem całej uroczystości było pyszne śniadanie wielkanocne przygotowane przez Radę Rodziców NP „Jagódka” oraz NSP w Jagodniku.

DSC_1560.jpg
     

no comments


REKRUTACJA 2019/2020

     

Dyrekcja Niepublicznej Szkoły Podstawowej

informuje, że wszystkie dzieci zapisane do oddziału zerowego i klasy I na rok szkolny 2019/2020 zostały przyjęte.

Są jeszcze wolne miejsca.

Lista dostępna u dyrekcji.

Dziękujemy rodzicom za zapisanie dzieci do naszej szkoły.

                           

no comments


Wycieczka "Nasza gmina i nasz powiat"

Dnia 15.03.2019r. zorganizowany został wyjazd „Nasza gmina i nasz powiat” dla dzieci z klas 1-3. Przewodnikiem wycieczki  był pan Ryszard Sukiennik - wieloletni sołtys  Trzęsówki oraz radny Rady Powiatu poprzedniej kadencji. Celem wycieczki było, przede wszystkim budowanie poczucia lokalnej tożsamości obywatelskiej. Program wycieczki obejmował:

 • odwiedziny pana wójta w Urzędzie Gminy Cmolas
 • wizytę w Domu Kultury w Cmolasie oraz w studio Radia Cmolas
 • zwiedzanie Starostwa Powiatowego
 • wizytę w biurze posła pana Zbigniewa Chmielowca
 • wizytę w redakcji tygodnika „Korso”
 • obiad w restauracji Mc Donald’s.

Składamy serdeczne podziękowania dla Sz. P. Ryszarda Sukiennika za okazaną życzliwość i zaangażowanie w organizację wycieczki „Nasza gmina i nasz powiat” dla uczniów z NSP w Jagodniku. Te chwile to nauka połączona z zabawą, która z pewnością na długo pozostanie w pamięci dzieci.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za owocną współpracę i żywimy nadzieję, że będzie ona kontynuowana w przyszłości.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

NSP w Jagodniku

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik

„Nasza Wieś”

DSC_0379.jpg
               

no comments


ZABAWA KARNAWAŁOWA

Karnawał to czas radości i rozrywki. Świetną ku temu okazją jest  niewątpliwie  zabawa choinkowa, która w NSP w Jagodniku  odbyła się we wtorek  5 marca.  Uczniowie czekali na nią z wielką niecierpliwością. Wśród radośnie tańczących dzieci można było znaleźć: księżniczki, dobre wróżki, lekarzy, policjantów, piratów oraz wiele innych bajkowych  postaci. Wielką atrakcją okazały się konkursy. Dzieci bawiły się wspaniale ze swymi rodzicami i nauczycielami. Tańcom i zabawom nie było końca. Wspomnienia tych miłych chwil na długo zagoszczą wszystkim w pamięci. Serdeczne podziękowania dla SRWJ i Rady Rodziców za przygotowanie tak wspaniałej imprezy oraz nauczycieli i rodziców czuwających nad dobrą i  bezpieczną  zabawą wszystkich dzieci.

DSC_0235.jpg
           

no comments


XII Wojewódzki Konkurs Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej .

I miejsce dla uczennicy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jagodniku w XII Wojewódzkim Konkursie  Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej  ,,Tajemnica Świąt Bożego Narodzenia”

17 stycznia 2019r. w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbyła się uroczysta gala XII wojewódzkiego konkursu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Tajemnica Świąt Bożego Narodzenia”. Jego organizatorami był Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka'' w Kolbuszowej Dolnej. Celem konkursu było upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży tradycji związanych z Bożym Narodzeniem, propagowanie twórczości plastycznej   i muzycznej oraz integracja środowiska. W tegorocznym konkursie naszą szkołę reprezentowało 3 uczniów w kategorii plastycznej, której tematem były „Święta w mojej rodzinie”.  Komisja Jury przyznała I miejsce naszej uczennicy Karolinie Panuś. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

DSC_0536.jpg

               

no comments


VIII GMINNY TURNIEJ WARCABOWY

Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki.” Glenn Doman     26 lutego 2019 roku w NSP w Jagodniku  odbył się VIII Gminny Turniej Warcabowy pod hasłem „Nauka, relaks czy strata czasu?” dla uczniów kl. I- III. Celem konkursu była przede wszystkim popularyzacja zabawowej  formy   spędzania czasu wolnego wśród dzieci, jak również rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, kształtowanie pozytywnych cech charakteru   poprzez sportową rywalizację oraz promocja szkoły. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Odbył się w dwóch etapach. Etap wstępny obejmował rozgrywki szkolne. Jego zadaniem było wyłonienie  trzech  reprezentantów danej szkoły, którzy awansowali do drugiego etapu-gminnego. W VIII Gminnym Turnieju Warcabowym wzięło udział 21 uczestników z terenu Gminy Cmolas (SP w Hadykówce, SP  w Trzęsówce, SP w Ostrowach Tuszowskich, SP w Porębach Dymarskich, SP w Ostrowach Baranowskich, SP w  Cmolasie, NSP w  Jagodniku). Przed rozpoczęciem  gry uczestnicy zostali zapoznani z zasadami konkursu oraz systemem rozgrywek. Zawodników w drodze losowania  przydzielono  do odpowiednich grup. Po sześciu meczach trzech uczniów z największą ilością punktów z każdej  grupy rywalizowało o miejsca na podium. Wszystkie rozgrywane partie warcabowe przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze. Reprezentanci szkół bardzo odpowiedzialnie podeszli do każdego współzawodnictwa.  Umieli przyjąć zwycięstwo jak i porażkę. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: I miejsce   - Karol Lewandowski uczeń z NSP w Jagodniku, II miejsce  - Dominik Witas uczeń ze SP w Ostrowach Baranowskich, III miejsce - Szymon Misiak uczeń  ze SP w Ostrowach Baranowskich. Nagrody wręczali: Sekretarz  Gminy Cmolas -  Pan Marian Posłuszny i Pani Dyrektor Dorota Terlaga. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały nagrodzone. Nagrody i puchary zostały sfinansowane ze   środków zebranych  w ramach  1% podatku przekazane  na „Nasze Jagódki” za 2017r.         Podsumowując  z całą pewnością można powiedzieć, że   turniej warcabowy to  nauka, relaks, ale nie strata czasu. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy w przyszłym roku.

DSC_0067.jpg
             

no comments


WYCIECZKA

Dnia 17.01.2019 r. uczniowie klas I-III byli na wycieczce w Rzeszowie. W programie wycieczki mieliśmy seans filmu 3 D „Ralph Demolka w internecie” w kinie Helios oraz park trampolin.  Warto zaznaczyć, że FlyPark  to największy na Podkarpaciu park trampolin rozbudowany o osiem stref tematycznych, z różnorodnymi trampolinami, basenem z gąbkami, wielką poduchą pneumatyczną, ścianką wspinaczkową i wieloma innymi atrakcjami.   Była świetna i wyczerpująca zabawa. Zajęcia prowadzili trenerzy, którzy wraz z opiekunami dbali o bezpieczeństwo dzieci. Pogoda i dobry humor  dopisywał wszystkim uczestnikom. Była to bardzo udana wycieczka! Dziękujemy SRWJ za dofinansowanie wyjazdu.

no comments


DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA

„Babcia i dziadek są zawsze blisko - tak nas kochają, Że wszystkie siły i czas swój cały nam poświęcają. A kiedy mamy jakieś kłopoty, albo zmartwienie, Możemy zawsze liczyć na pomoc i pocieszenie.”

Na nasze smutki mają słodkie i pyszne rozwiązanie, znajdą radę na każde zmartwienie - to nasze kochane babcie i dziadkowie. 21, 22 stycznia to szczególne dni w roku, w których możemy wyrazić naszą wdzięczność za ich trud i oddanie oraz wszystko to, co od nich otrzymujemy - to Dzień Babci i Dzień Dziadka.

16 - 17 stycznia 2019r. w NSP i w NP „Jagódka” w Jagodniku zorganizowana została uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, na którą licznie przybyli wyjątkowi goście – Babcie i Dziadkowie naszych uczniów. Swoją obecnością zaszczycili nas również: wójt gminy Cmolas – p. Eugeniusz Galek, sekretarz gminy Cmolas – p. Marian Posłuszny, sołtys wsi Jagodnik – p. Andrzej Gul, radny wsi Jagodnik – p. Ryszard Warzocha, a także członkowie zespołu ludowego „Cmolasianie”.

Dzieci starannie przygotowały się dla nich pod okiem nauczycieli by uroczystości wypadły wspaniale. Przedszkolaki i klasa,,O''recytowała wiersze oraz śpiewała piosenki, klasy 1-3 dodatkowo zaprezentowały krótką inscenizację „O wesołym życiu Dziadka Mariana i Babci Gieni”.

Dziadkowie ze wzruszeniem przypatrywali się występom swoich wnucząt, nagradzając ich gromkimi brawami, nie kryli wzruszenia podziwiając prezentacje swoich „skarbów”.

Po części oficjalnej niecodzienni goście zostali zaproszeni na obiad i słodki deser przygotowany przez rodziców i SRWJ  "Nasza Wieś".

To były naprawdę wyjątkowe dni, pełne uśmiechu, radości i dumy.

Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami.

DSC_0835.jpg
               

no comments


XVII GALA FESTIWALU TEATRÓW W TRZĘSÓWCE

13 stycznia 2019 roku  w Szkole Podstawowej w Trzęsówce  odbyła się uroczysta Gala XVII Festiwalu Teatrów. Uczniowie  NSP w  Jagodniku   zaprezentowali dwa spektakle.  Aktorom  z kl. I-III  przyznano II miejsce za przedstawienie  pt. „Szczęście jest wśród nas”, a najmłodsi z kl. „0” zostali wyróżnieni za występ  pt. „Królewna się nudzi”. Wśród wyróżnionych aktorów znaleźli się uczniowie z  kl.  „0” - Anna Wiśniewska, która wcieliła się w rolę  czarownicy Matyldy i  Adam Pakłos, który  zdobył nagrodę specjalną w kategorii  najmłodszy Aktor. DRODZY RODZICE – serdeczne podziękowania, za trud i wysiłek włożony w przygotowanie swoich pociech!  

no comments


Zapisy Rok Szkolny 2019/2020

KARTA ZAPISU DO PRZESZKOLA- pobierz

NOWA KARTA ZAPISU DO SZKOŁY ZERÓWKA  - pobierz

KARTA ZAPISU DO SZKOŁY -KLASA ,,I'' - pobierz

 

no comments


WYCIECZKA DO FILHARMONII

7 grudnia uczniowie z NSP pod opieką nauczycieli wybrali się na wycieczkę do Filharmonii, aby  obejrzeć   spektakl  pt. „Dziadek do orzechów”. Profesjonalni  aktorzy i  tancerze w piękny sposób opowiedzieli historię małej dziewczynki, która w wigilijną noc dostała niezwykły prezent. Natomiast Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej  przeniosła dzieci w świat muzyki wypełnionej różnorodnymi dźwiękami.  Uczniowie byli zachwyceni, ponieważ mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu prawdziwych artystów z wielkim talentem. Było to ciekawe i dla niektórych uczestników zupełnie nowe przeżycie.

DSC_0526.jpg
               

no comments


GMINNE ZAWODY W PŁYWANIU

 

7 grudnia 2018r. odbyły się  XX Mistrzostwa Gminy Cmolas w Pływaniu.  Celem zawodów  była popularyzacja pływania, krzewienie kultury fizycznej  wśród dzieci i młodzieży oraz poznanie zasad organizacji zmagań sportowych.  Po uroczystym otwarciu zawodnicy  rozpoczęli rywalizację w poszczególnych kategoriach wiekowych  z podziałem na dziewczęta i chłopców.  Reprezentacja  uczniów z NSP w Jagodniku wywalczyła  6 medali startując  na dystansie 25 m stylem dowolnym.

Klasa I

Maja Rz. - I miejsce

Kamil Sz.- II miejsce

Jakub S.  - III miejsce

Klasa II

Gerard G.- II miejsce

Anna G.   - III miejsce

Klasa III

Karol L.    - I miejsce

Zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i serdecznie dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły.
zawody1a.jpg
                 

no comments


"Jest taka jedna noc w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów i wróżb"

Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. I tak właśnie było też w naszej szkole. 28 listopada odbyła się długo wyczekiwana impreza andrzejkowa. Dzieci, kultywując tradycje związane z wigilią św. Andrzeja losowały wróżby przepowiadające przyszłość oczywiście z „przymrużeniem oka”. Następnie wraz ze swoimi opiekunami tańczyły i bawiły się wspólnie przy dźwiękach skocznych melodii. Zabawy, radości oraz uśmiechu było wiele. Czas pełen atrakcji przebiegał w miłej i ciepłej atmosferze.

               

no comments


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

9 listopada 2018 r. Niepubliczne Przedszkole „Jagódka” wraz z Niepubliczną Szkołą Podstawową w Jagodniku świętowali 100-lecie odzyskania przez Polskę wolności. Na uroczyste obchody Święta Niepodległości przybyło wielu zaproszonych gości: Zastępca Wójta Gminy Cmolas –p. Lesław Budzisz, Sołtys wsi Jagodnik – p. Andrzej Gul, Radny wsi Jagodnik – p. Ryszard Warzocha, mieszkańcy wsi Jagodnik – p. Anna Bąba i p. Teofil Białek, ks. prał. Tadeusz Kulig oraz Rodzice naszych uczniów. Podniosły charakter wydarzeń tego dnia zaznaczyły też piękne dekoracje, odświętne stroje wraz z kokardą narodową przypiętą na piersi. Na początku głos zabrała pani dyrektor Dorota Terlaga, która przywitała wszystkich i zaznaczyła jak ważne jest to święto dla wszystkich Polaków. Część artystyczna rozpoczęła się od koncertu Mobilnej Filharmonii. Muzycy dostarczyli nam niezapomnianych wrażeń. Pieśni patriotyczne w ich wykonaniu sprawiły, że każdemu mocniej zabiło serce, a wspólnie odśpiewany „Mazurek Dąbrowskiego” wzruszył niejednego uczestnika apelu. Następnie swoje zdolności recytatorskie zaprezentowały przedszkolaki oraz dzieci z klasy „0”. Uczniowie klas 1-3 przedstawili krótki program słowno-muzyczny, w którym przypomnieli najważniejsze daty i wydarzenia prowadzące Polaków do odzyskania wolności po 123 latach zaborów. Pięknym momentem był „Biało-czerwony taniec” do piosenki „Co to jest niepodległość…”, który był przesłaniem pokoju, jedności i wolności. Kolejnym punktem uroczystości patriotycznej była żywa lekcja historii o patriotyzmie i tożsamości narodowej przekazana przez p. Annę Bąba, p. Teofila Białka oraz ks. prał. Tadeusza Kuliga. W tym dniu został również rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczny pt. „Moja mała Ojczyzna” zorganizowany w ramach realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”. Komisja konkursowa przyznała po trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz dodatkowe wyróżnienia. Wszystkie prace konkursowe przyozdobiły nasz szkolny korytarz, a dzieci za trud i wysiłek włożony w ich wykonanie zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami.

            Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowania obchodów Święta Niepodległości w NSP w Jagodniku.
DSC_0618.JPG
         

no comments


ŚNIADANIE DAJE MOC

  Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki i zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!   Aby zwiększyć świadomość uczniów na temat roli zdrowego odżywiania Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jagodniku   włączyła się do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Śniadanie daje moc” organizowanej w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania.  W czwartek, 8 listopada dzieci przyniosły do szkoły świeże warzywa, sery, ciemne pieczywo oraz wiele innych zdrowych produktów. Pamiętając o higienie i bezpieczeństwie  kl. III  pod kontrolą opiekunów przygotowała wyśmienite śniadanie dla młodszych kolegów. Na stołach królowały zdrowe i kolorowe kanapki, które bardzo smakowały wszystkim. Wspólny posiłek dostarczył wiele radości, był również  podsumowaniem zdobytych wiadomości o zdrowym odżywianiu. Mamy nadzieję, że nasi uczniowi  będą pamiętali, że „ŚNIADANIE” to najważniejszy posiłek  dnia.

DSC_0565.JPG

no comments


SPOTKANIE Z PANIĄ LEŚNIK

5 października Niepubliczną Szkołę Podstawową w Jagodniku odwiedziła pani Natalia Batory z Nadleśnictwa Kolbuszowa. Młodsi poznawali grzyby, starsi  z pomocą slajdowiska, roczny cykl pracy leśników w terenie zgodny z rytmem natury. Pani Natalia opowiedziała dzieciom o uprawie lasu, od momentu zbierania nasion do czasu ścięcia drzew, który zajmuje okres stu lat. Zbieramy więc owoce pracy naszych przodków i siejemy dla przyszłych pokoleń. Wiele uwagi poświecono również życiu dzikich zwierząt i właściwym ich dokarmianiu w okresie zimowym. Za cierpliwość, wyczerpujące odpowiedzi na nurtujące dzieci pytania i książeczki serdecznie dziękujemy – zerówka i uczniowie klas 1- 3.

no comments


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa  ustanowione w  1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W piątek 12 października  w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jagodniku z tej okazji  odbyła się  uroczysta akademia, na którą przybyli nauczyciele, pracownicy obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. W części oficjalnej  Pani dyrektor i Pani prezes złożyły serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Podziękowały za dotychczasowe zaangażowanie i trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. W części artystycznej  uczniowie z klasy 0-III uczęszczający na zajęcia  integracyjno-artystyczne piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień. W krótkiej inscenizacji pt. „Za trud, za uśmiech, za serce dziękujemy”  wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli.  Najmłodsi  docenili i podkreślili   wdzięczność za codzienną troskę.  Przedstawienie bardzo podobało się wszystkim, o czym świadczyły gromkie brawa i słowa uznania. Impreza zakończyła się  słodkim poczęstunkiem.

DSC_0562.JPG

no comments


PASOWANIE NA UCZNIA

W piątek, 12 października odbyła się bardzo ważna uroczystość dla całej braci uczniowskiej – Pasowanie na ucznia. Dzieci z klasy pierwszej przygotowywały się do tej uroczystości od początku roku szkolnego pod okiem swojej wychowawczyni. Uczyły się dzielnie wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyły podczas prób. Tego dnia panowała świąteczna atmosfera. Pierwszaki ubrane w świąteczny strój galowy i birety, dekoracja– to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście. Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Starsi koledzy brawurowo poprowadzili tę uroczystość. Przywitali gorąco rodziców, krewnych, nauczycieli, uczniów, a szczególnie serdecznie klasę pierwszą. Cała uroczystość oparła się o format programu talent show „Jak oni ślubują!”. Pierwszacy błysnęli talentem recytatorskim i wokalnym, znajomością dobrych manier, dobrym opanowaniem zasad ruchu drogowego i zdrowego odżywiania, wiedzą o Ojczyźnie. Jury oraz zebrana publiczność jednogłośnie „byli na tak” i zadecydowali o tym, że dzieci są gotowe do wstąpienia w poczet uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jagodniku. Po zakończeniu części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, uczniowie klasy 1 ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor Dorota Terlaga dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. “Pasuję Cię na ucznia” – mówiła, dotykając wielkim czerwonym ołówkiem – jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych. Był to niezwykły moment dla uczniów, ich rodziców i wszystkich zebranych. Na zakończenie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale i upominki. Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci. Serdeczne podziękowania składamy dla Rodziców uczniów klasy 1, Rady Rodziców i SRWJ za wspaniałą organizację uroczystości i piękne upominki dla dzieci.

DSC_0547.jpg
       

no comments


MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Jagódka” w Jagodniku z okazji obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przystąpiło do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”. Realizacja projektu w naszych placówkach została objęta honorowym patronatem pana Zbigniewa Chmielowca posła na Sejm RP.

W dniu 27 września w ramach realizacji zadań projektu dzieci z NSP w Jagodniku oraz NP „Jagódka” odbyły wycieczkę „Szlakiem historii” do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (zadanie nr 18). Wyjazd do skansenu miał na celu poznanie zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego, architektury i tradycji. Uczniowie klasy „0” dodatkowo uczestniczyli w lekcji muzealnej pt. „Malowany konik” poznając dawne zabawy i zabawki ludowe (zadanie nr 9). Klasy 1-3 miały okazję zobaczyć proces wytwarzania płótna, a także poznać „Kiecki z malowanej skrzyni” - dawne stroje regionalne.  Uczniowie mogli przebrać się za dawnego gospodarza lub gospodynię, co było największą atrakcją lekcji muzealnej.

no comments


INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rok szkolny 2018/2019 uczniowie i nauczyciele NSP w Jagodniku rozpoczęli  od mszy świętej,  podczas której  zostały poświęcone tornistry uczniów klasy pierwszej. W trakcie uroczystego apelu pani dyrektor  Dorota Terlaga  bardzo serdecznie przywiała wszystkich zebranych. Następnie dzieci przygotowane pod kierunkiem wychowawców  w krótkim programie artystycznym  pożegnały wakacje i przypomniały  o najważniejszych  zasadach panujących w szkole. Na zakończenie pani prezes Małgorzata Szostak życzyła  wszystkim  uczniom  wielu sukcesów, nauczycielom wytrwałości, a rodzicom satysfakcji z osiągnięć swoich dzieci.

DSC_0617.jpg
   

no comments


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

W dniu 22 czerwca ostatnim dzwonkiem zakończyliśmy pracowity rok szkolny 2017/2018. Z tej okazji klasa III i jeden uczeń z klasy II przygotowani przez wychowawców  wykonali bogaty program artystyczny. Po występie uczniów dyrektor naszej placówki wygłosiła przemówienie oraz życzyła udanego wypoczynku na nadchodzące wakacje. Do życzeń dołączyła się pani prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jagodnik "Nasza Wieś", która podziękowała gronu pedagogicznemu i  personelowi niepedagogicznemu za cały rok pracy. Po przemówieniach pani dyrektor w obecności rodziców i  nauczycieli wręczyła najlepszym uczniom nagrody w postaci ciekawych książek, nagrody za wzorową frekwencję w postaci plecaków oraz nagrodę specjalną dla jednego ucznia, który miał najwyższą frekwencje od klasy 0- III, zaś wszyscy  trzecioklasiści otrzymali jak co roku dodatkowe prezenty - misie i piłki.

mgr Katarzyna Lewandowska

DSC_0557.JPG

no comments


Wycieczka na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Cmolasie

W dniu 28.05.2018r. klasa "0" wraz z wychowawcą miała przyjemność uczestniczyć w warsztatach poświęconych tworzeniu ekologicznych mydełek  i podpałek z drewna. Każdy uczestnik mógł samodzielnie wykonać mydełko, wybrać zapach i kolor. Podczas wykonywanych czynności mogliśmy liczyć na fachową pomoc podopiecznych uczęszczających na warsztaty. Po wykonaniu mydełek wszyscy zebraliśmy się w sali gdzie odpowiednio poinstruowani zaczęliśmy wykonywać podpałki - oczywiście pod czujnym okiem pani kierownik i wszystkich pracowników. Na koniec warsztatów nie mogło obyć się bez słodkiego poczęstunku:)

Serdecznie dziękujemy:)

mgr Katarzyna Lewandowska

DSC_0843.JPG
 

no comments


Wycieczka do Jednostki Gaśniczo - Pożarniczej w Nowej Dębie

W dniu 24.05.2018r. klasa "0" wraz z wychowawcą odwiedziła Jednostkę Gaśniczo - Pożarniczą w Nowej Dębie. Wszyscy uczniowie mieli możliwość poznania  zawodu strażak. Panowie strażacy oprowadzili wycieczkowiczów po całej jednostce. Pokazali jak wygląda odpowiednie umundurowanie każdego strażaka, jak powinien być oznakowany każdy pojazd uprzywilejowany. Dzieci miały możliwość dotknięcia prawdziwych urządzeń potrzebnych do gaszenia pożaru lub ratowania życia. Na koniec każdy z uczestników mógł spróbować swoich sił przy wykonanym specjalnie domku do "gaszenia pożarów".  Dziękujemy za ważne doświadczenie:)

mgr Katarzyna Lewandowska

DSC_0725.JPG

no comments


GMINNY KONKURS PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNY W OSTROWACH TUSZOWSKICH

22 maja 2018 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowach Tuszowskich odbył się VI Gminny Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny „Ja i środowisko”. Do rywalizacji o miano najlepszych znawców przyrody przystąpiło 16 uczniów. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych. Mieli oni do rozwiązania test składający się z pytań dotyczących ekologii, ochrony środowiska i otaczającej przyrody. Niepubliczną Szkołę Podstawową w Jagodniku reprezentował Aleksander Sudoł - uczeń klasy II, który został laureatem tegorocznego konkursu oraz Dawid Guźda - uczeń klasy III, który został wyróżniony.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 mgr Anna Kuźma

no comments


IV Powiatowy Konkurs Recytatorski z Języka Angielskiego

W dniu 16.05.2018 w Przedborzu odbyła się czwarta edycja powiatowego konkursu recytatorskiego pt. „Młody Recytator - Artysta”. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy III – Klaudia Maciąg, która zaprezentowała wiersz pt. „I tried to take a selfie” autorstwa angielskiego poety Kenn Nesbitt. Wystąpienie naszej uczennicy okazało się najlepszym w kategorii klas II-III, co tym samym pozwoliło na zdobycie pierwszego miejsca. Gratulujemy wysokiej wygranej i życzymy dalszych sukcesów.

mgr Joanna Dul - Adranowicz

IMG_4914.JPG

no comments


WYCIECZKA DO FABRYKI CZEKOLADY

11 maja 2018r. uczniowie kl. I-III uczestniczyli w wycieczce do Fabryki Czekolady „Coco De Mer” w Rzeszowie. Dzieci poznały niezwykłe miejsce wytwarzania ulubionego na całym świecie słodkiego przysmaku. Z zainteresowaniem oglądały fabrykę od środka. Największą atrakcją okazały się warsztaty, podczas których dzieci samodzielnie malowały rysunki czekoladą z rękawa cukierniczego. Prace zadziwiały pomysłowością. Kiedy czekoladowe obrazki chłodziły się w lodówkach można było do woli bawić się z kolegami w centrum zabaw. Na zakończenie uczestnicy wycieczki mieli możliwość obserwowania jak powstaje wata cukrowa i jej skosztowania. Dzieci do szkoły wróciły zmęczone, ale szczęśliwe z mnóstwem wrażeń.

 mgr Anna Kuźma

DSC_0833.JPG

no comments


Apel majowy

W dniu 30 kwietnia klasa "0" wraz z wychowawcą przygotowała, krótki apel z okazji zbliżającego się święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie klasy "0" i klas starszych przybliżyli losy Polski oraz moment uchwalenia najważniejszego dokumentu w kraju. Po apelu uczniowie szkoły oraz przedszkolaki wyruszyli w uroczystym pochodzie z flagami.

no comments


Wycieczka w ramach nagrody Sołtysa Wsi Trzęsówka

W dniu 26 kwietnia klasa "0" wraz z wychowawcą oraz Radnym Kolbuszowskim i jednocześnie sołtysem wsi Trzęsowka panem Ryszardem Sukiennikiem miała możliwość zwiedzania urzędu gm. w Cmolasie, gdzie dzieci mogły usiąść w fotelu wójta oraz z nim  porozmawiać, po czym pan wójt poczęstował wszystkie dzieci słodkościami. Po odwiedzinach w gminie pan sołtys poprowadził wycieczkę do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, w którym to gmachu   powitali nas: wicestarosta pan Wojciech Cebula oraz pan  Józef Kardyś. Wszyscy zebraliśmy się w sali konferencyjnej, gdzie został dla nas wyświetlony specjalnie przygotowany film edukacyjny. Każdy wycieczkowicz otrzymał z rąk pana wicestarosty upominki oraz słodycze. Po zwiedzaniu Starostwa nadszedł czas na spotkanie z posłem na sejm RP - panem Zbigniewem Chmielowcem, gdzie też zostaliśmy obdarowani prezentami. Kolejnym punktem naszej wycieczki był tygodnik regionalny "Korso".  Panie udzieliły nam kilku cennych uwag dotyczących pracy dziennikarza i tu też otrzymaliśmy upominki i słodkości. Kulminacyjnym miejscem  kończącym naszą wycieczkę był Macdonald. Dziękujemy jeszcze raz panu Ryszardowi Sukiennik za mile spędzony czas.

                                                                                                 DSC_0879.JPG

no comments


Międzynarodowy Dzień Ziemi

Klasa "0" wraz z wychowawcą w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi wybrała się na wielkie sprzątanie najbliższej okolicy naszej szkoły. Dzieci z wielkim zaangażowaniem zbierały różne odpady z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Było to ważne doświadczenie.

                                                                                                        dom 261.jpg

no comments


„Taniec to nie tylko układ figur, żeby się go nauczyć, trzeba go pokochać.”

22 kwietnia 2018 r. w SP w Ostrowach Tuszowskich odbył się XVI Gminny Festiwal Tańca. Jego uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych, prezentując różne style taneczne. Wielkim sukcesem zakończyły się występy naszych reprezentantów. Zespół „Świetliki” w składzie: Wojciech Augustyn, Anna Guźda, Dawid Guźda,Klaudia Maciąg, Julia Pakłos, Paulina Posłuszny, Paulina Sudoł zajął w kategorii klas 0-III pierwsze miejsce tańcząc taniec nowoczesny. Opiekę nad tancerzami sprawowały: p. Anna Kuźma i p. Paulina Rzeszutek. Dziękujemy naszym uczniom za wielki trud, zaangażowanie i wspaniałą współpracę podczas zajęć tanecznych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                                                 DSC_0539.JPG

no comments


GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY W OSTROWACH BARANOWSKICH

13 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Ostrowach Baranowskich odbył się IX Gminny Konkurs Matematyczny „MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA” dla klas I-III. Zadaniem uczestników było pisemne rozwiązanie zestawu różnorodnych zadań, w których wykorzystać mieli tabliczkę mnożenia. Niepubliczną szkołę Podstawową w Jagodniku reprezentowało dwóch uczniów z klasy III. Spośród 14  najlepszych matematyków  Klaudia Maciąg  zajęła II miejsce, a Dawid Guźda III miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                                         DSC_0781.JPG

no comments


Wycieczka w ramach projektu "Poznajemy zawody..."

W dniu 10.04.2018r. Klasa "0" wraz z wychowawcą miała możliwość skorzystania z warsztatów kulinarnych w Zespole Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w  Weryni. Całe warsztaty prowadziła pani Agnieszka Biestek - ekspert w dziedzinie kuchni.  Pani prowadząca zapoznała dzieci z wszystkimi zasadami obowiązującymi w trakcie pracy, podała dokładną instrukcję wykonywanych czynności. Wszystkim uczestnikom pomagały przemiłe uczennice. Nasi uczestniczy po skończoenej pracy mieli przyjemność konsumować wszystkie swoje wyroby:) Serdecznie dziękujemy

                                                                                              DSC_0680.JPG

no comments


Spotkanie z teatrem, piosenką i Sandomierzem

W dniu 15 marca 2018 uczniowie naszej szkoły oraz chętne dzieci z przedszkola „Jagódka” wraz z rodzicami wyruszyli na spotkanie z pięknym miastem jakim jest Sandomierz. Wycieczka została zorganizowana na zaproszenie Teatru Muzycznego Forte z Wrocławia, który wystawiał w tym mieście piękny profilaktyczny musical profilaktyczny pt. NOWE SZATY KRÓLA. Dowiedzieliśmy się z niego, że w życiu nie są najważniejsze modne drogie ubrania, zabawy i wystawne przyjęcia. Najważniejsi są mądrzy przyjaciele. Jednak często przez próżność się ich nie słucha. Po spektaklu obejrzeliśmy spacerkiem słynne zabytki rynku Sandomierza i przywitaliśmy się na przedwiośniu z Wisłą , największą rzeką w Polsce. Do przeciwległego brzegu naprawdę było daleko, a nurt rzeki był o tej porze szybki, bardzo szybki. Kto nie potrafi pływać niech się nie zbliża. Powrotną drogę umilaliśmy sobie śpiewając znane piosenki. Czas minął szybko i sympatycznie. Organizator Dorota Terlaga

                                                                                                    sandomierz 2018 nsp jagodnik 152.jpg

no comments


Kalendarz roku szkolnego 2017/18

no comments


Apel z okazji Świąt Wielkanocnych

W dniu 28 marca klasa "0" wraz z wychowawcą przygotowali uroczysty apel z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Na świątecznym stole nie mogło zabraknąć baranków w różnorakim wydaniu od czekoladowych po wykonanych z ciasta, królował mazurek oraz baba wielkanocna i oczywiście koszyczek ze święconką. Dzieci pojedynczo wkładały odpowiednio chleb, wędlinę, jajko, chrzan, sól oraz babę wielkanocną po wcześniejszym wyjaśnieniu symboliki pokarmu. Na zakończenie popłynęła słynna piosenka "Alleluja" w wykonaniu naszego starszego kolegi Karolka Lewandowskiego, po czym złożono wszystkim przybyłym gościom, gronu pedagogicznemu i pracownikom niepedagogicznym życzenia świąteczne. Następnie jak co roku wszyscy mieli okazje spróbować baby wielkanocnej i czekoladowych jajeczek.

                                                                                                DSC_0578.JPG

no comments


Przerwa Świąteczna Wielkanocna dla uczniów w szkole.

Informacja

Wiosenna przerwa świąteczna

Od 29 marca  – 3 kwietnia 2018 r. podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

no comments


Wycieczka w ramach projektu "Poznajemy zawody..."

W dniu 19.03.2018r. klasa "0" miała przyjemność zgłębiać tajniki pracy cukierników pracujących w cukierni "Wróbel" w Kolbuszowej. Pani Agnieszka zaangażowała wszystkie dzieci do samodzielnej pracy przy przepysznych jak się później okazało ciasteczkach. Wszystkie dzieci pracowały chętnie po czym wszyscy dowiedzieliśmy się czy posługują się cukiernicy jak wyglądają ogromne miksery, piec a nawet lodówka, która okazała się baaardzo pojemna:) Po upieczeniu ciasteczek wszyscy uczestnicy wycieczki konsumowali swoje wyroby:) Dziękujemy za mile doświadczenie:)

no comments


VII Turniej Warcabowy

27 lutego 2018r.  w NSP w Jagodniku odbył się VII Gminny Turniej Warcabowy dla klas I-III.  Celem  konkursu była popularyzacja  zabawowej  formy   spędzania czasu wolnego, kształtowanie  postawy  sportowej rywalizacji oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień  wśród dzieci. W turnieju  wzięło udział  21 uczniów z terenu Gminy Cmolas (SP Cmolas, SP Hadykówka, SP Trzęsówka, SP Ostrowy Tuszowskie, SP Poręby Dymarskie, SP Ostrowy Baranowskie, NSP Jagodnik). Grze towarzyszyły miłe  i niezapomniane emocje. Zawodnicy bardzo odpowiedzialnie podeszli do każdej rozgrywki. Umieli przyjąć zwycięstwo jak i porażkę. Podczas rozgrywek wyłoniono  trzech najlepszych uczniów.  Pierwsze i drugie miejsce zdobyli  uczniowie ze SP w Cmolasie – Kacper Zagrobai Wojciech Pastuła. Trzecie miejsce wywalczył  uczeń  z NSP w Jagodniku – Karol Lewandowski. Nagrody wręczali: Sekretarz  Gminy Cmolas –  Pan Marian Posłuszny, Prezes SRWJ  „Nasza Wieś” – Pani  Małgorzata Szostak i Pani Dyrektor Dorota Terlaga.  Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały nagrodzone. Nagrody i puchary zostały sfinansowane ze   środków zebranych  w ramach  1% podatku przekazane  na „Nasze Jagódki” za 2017r. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy w przyszłym roku.

                                                                                                        DSC_0647.JPG
   

no comments


Wycieczka na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Cmolasie

W dniu 16 lutego dzieci z naszej klasy "0" miały przyjemność uczestniczyć w warsztatach poświęconych zdrowemu żywieniu. Na początek panie pracujące na warsztatach przygotowały dla dzieci pogadankę połączona z klasyfikowaniem warzyw zgodnie z kolorem. Następnie pani Karolina Wilk przybliżyła dzieciom w jakich kolorach warzyw lub owoców kryją się cenne witaminki. Po czym pani Klaudia sprawdziła wiedzę dzieci poprzez zadawanie licznych i podchwytliwych zagadek, po czym każde dziecko mogło uczestniczyć w tworzeniu sałatek owocowej bądź warzywnej. Dzieci kroiły, a później mieszały sałatki, po czym każde z nich mogło z przyjemnością spróbować swojego wyrobu:) Na zakończenie Każde dziecko dostało ekologiczne jabłko, a pani Kasia Lewandowska obdarowała każdego uczestnika warsztatów domowymi babeczkami. 🙂 Dziękujemy za miłe i ciepłe przyjęcie.      

DSC_0547.JPG

no comments