Innowacyjne i integracyjne zajęcia dla dzieci w Jagodniku

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego w naszej szkole.

W tym roku szkolnym w okresie od stycznia do końca maja 2020r. w naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna z języka angielskiego ,,Z językiem angielskim ruszamy w przyszłość”. Jest ona skierowana do uczniów klasy II i  III.

Realizacja innowacji odbywała się w ramach zajęć lekcyjnych i kółek z języka angielskiego.

Realizowane cele to m.in. kształtowanie i rozwijanie u uczniów umiejętności komunikowania się w języku angielskim, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i zespole, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, podnoszenie motywacji do nauki, aktywizacja uczniów, rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania w języku angielskim.

W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności językowe, poszerzać i zdobywać nową wiedzę, doskonalili wymowę. Poszerzali bierny i czynny zasób słownictwa, umiejętności językowe poprzez różnorodne formy obcowania z językiem obcym (fragmenty filmów, bajki, piosenki, materiały internetowe, prezentacje, materiały autentyczne itp.), wykonywali projekty i plakaty związane z językiem angielskim oraz kulturą krajów anglojęzycznych. Na zajęciach korzystano z nowoczesnych technologii komputerowo-informacyjnych i stosowano metody aktywizujące.

mgr.Ilona Sekman

PART_1590856638583.jpg

Od 03.09. 2018 r w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jagodniku rozpoczęła się realizacja projektu pt.,,Innowacyjne i integracyjne zajęcia dla dzieci w Jagodniku”
realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik ,,Nasza Wieś” , którego
celem jest wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację 17 działań
edukacyjnych mających na celu aktywizację społeczności na terenie LGD LASOVIA
zgodnie celem ogólnym zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie aktywności
społecznej, w ramach przedsięwzięcia: Aktywizacja społeczności wokół świetlic
wiejskich i innych obiektów użyteczności publicznej.,

W ramach zadania realizowane są zajecia :
a) 70 godz. warsztatów z ,,Lego Robotyki”

DSC_0740.jpg

b) 64 godz. zajęć artystyczno-integracyjnych.

DSC_0722.jpg

DSC_0541.jpg

c) 210 godz. zajęć nauki pływania na basenie dla dzieci niepełnosprawnych.

IMG_20181025_105804.jpg

Udział w zajęciach jest bezpłatny.W zajęciach  mogą uczestniczyć  dzieci od 5 do 14 lat z Gminy Cmolas w tym dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu 07. 12. 2018 r.

regulamin rekrutacji do projektu

karta zgłoszenia, zgody rodziców (1)