Innowacyjne i integracyjne zajęcia dla dzieci w Jagodniku

Od 03.09. 2018 r w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jagodniku rozpoczęła się realizacja projektu pt.,,Innowacyjne i integracyjne zajęcia dla dzieci w Jagodniku”
realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik ,,Nasza Wieś” , którego
celem jest wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację 17 działań
edukacyjnych mających na celu aktywizację społeczności na terenie LGD LASOVIA
zgodnie celem ogólnym zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie aktywności
społecznej, w ramach przedsięwzięcia: Aktywizacja społeczności wokół świetlic
wiejskich i innych obiektów użyteczności publicznej.,

W ramach zadania realizowane są zajecia :
a) 70 godz. warsztatów z ,,Lego Robotyki”

DSC_0740.jpg

b) 64 godz. zajęć artystyczno-integracyjnych.

DSC_0722.jpg

DSC_0541.jpg

c) 210 godz. zajęć nauki pływania na basenie dla dzieci niepełnosprawnych.

IMG_20181025_105804.jpg

Udział w zajęciach jest bezpłatny.W zajęciach  mogą uczestniczyć  dzieci od 5 do 14 lat z Gminy Cmolas w tym dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu 07. 12. 2018 r.

 

regulamin rekrutacji do projektu

karta zgłoszenia, zgody rodziców (1)