Innowacje pedagogiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lego robotyka – od teorii do robocika.

 

 

W okresie od września 2016 r. do końca grudnia 2016 r. prowadzone były zajęcia komputerowe z programowania przez Pana mgr Witolda Jurczaka, na które uczęszczali uczniowie z kl. I i II.
Celem programu było testowanie dostępnych rozwiązań wprowadzających nauczanie programowania i zapoznanie z możliwościami wykorzystania środowiska BALTIE na zajęciach komputerowych.
W szczególności :
Wpojenie zasad bezpiecznej pracy z komputerem i urządzeniami zewnętrznymi z nim współpracującymi.
Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie.
Nauczenie zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.
Rozwijanie zainteresowań informatycznych dzieci.
Kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów za pomocą komputera.
W trakcie zajęć uczniowie:
Poznali tryby pracy w programie Baltie.
Tworzyli sceny z przedmiotami.
Kopiowali przedmioty z banku przedmiotów.
Wykonywali działania matematyczne.
Rozwiązywali zagadki logiczne.
Wykonywali ćwiczenia ortograficzne.
Czarowali.
Tworzyli krótkie programy w trybie Nowicjusz.
Pracowali w z poleceniami złożonymi i w pętli.
Tworzyli proste animacje.

Pan Witek na zajęciach korzystał z dziećmi z laptopów z dostępem bezprzewodowym do Internetu, tablicy interaktywnej, oprogramowania Baltie oraz materiałów własnych które sam przygotował. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczniowie mieli ogromną satysfakcję z każdego rozwiązanego zadania z Baltim. Traktowali to jak zabawę i rownocześnie uczyli się podstaw programowania. Podczas tych ćwiczeń uczniowie rozwijali również swoją spostrzegawczość.
W przyszłym roku uczniowie będą mieli okazję poznać podstawy robotyki. Dzięki dotacji
z projektu w ramach Akademii Kreatywności 2017 „Logo robotyka – od teorii do robocika”, zostały zakupione przez szkołę roboty LEGO MINDSTORMS EV3, które będą wykorzystane na zajęciach.
Programowanie to nie tylko praca z komputeram. To także nauka kreatywności, zabawa, pasje. Programowanie to umiejętność, która uczy analitycznego myślenia oraz umiejętność rozwiązywania problemów. Programowanie to szereg uniwersalnych zasad i reguł, które dzieci z klasy I poznawały również na innych zajęciach.
Klasa I wraz z p. Pauliną Rzeszutek od grudnia do maja realizowała cykl lekcji pod nazwą „Kreatywna plastyka”. Celem zajęć było poznanie i wykorzystanie na zajęciach plastycznych ciekawych, innowacyjnych metod, form oraz środków pracy, a w szczególności:
rozwój kompetencji, twórczego myślenia, kreatywności;
wykorzystanie nietypowych materiałów i umiejętność łączenia ich ze sobą;
wdrażanie do programowania poprzez dokładne planowanie swojej pracy.
Dzięki „kreatywnej plastyce” dzieci uwierzyły w swoje możliwości. Udowodniły, że dobrze zorganizowana i zaprogramowana praca przynosi efekty. Przekonaly się, że programowanie to zarówno fajna zabawa i technologia przyszłości, której chętnie chcą się uczyć.

                                                                                   20170203_102152.jpg