Archiwum z sierpień, 2020

Informacja

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA /PRAWNEGO OPIEKUNA – POBIERZ

PROCEDURY  ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK i POSTĘPOWANIA _NA_WYPADEK _PODEJRZENIA_ZAKAŻENIA_covid-19_u_dzieci -ucznia w JAGODNIKU -1.09.2020 (2)

Wytyczne_dla_szkół_i_placówek_-_wrzesień_2020_aktualizacja_21-08-2020 – POBIERZ

Informacja

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa Covid-19- Pobierz

OŚWIADCZENIE-RODZICA.ZAŁĄCZNIK-NR-1-DO-ZARZ.-DYR.- POBIERZ