INFORMACJA

Od 01.02.2024r do 31.03.2024r. trwają zapisy do Niepublicznego Przedszkola ,,Jagódka” i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jagodniku na rok 2024/25.Karty można składać w sekretariacie od 6.30-16.00 do końca marca.

 

KARTA ZAPISU DO PRZEDSZKOLA – pobierz

KARTA ZAPISU DO KLASY „0”– pobierz

Uroczyste przekazanie nowego placu zabaw.

Dnia 2 listopada 2021 roku w Niepublicznym Przedszkolu ,,Jagódka ” odbyło się uroczyste przekazanie do użytku placu zabaw. Po 3- miesięcznej przerwie spowodowanej remontem nawierzchni i wymianą urządzeń dzieci z wielka radością mogły wejść na plac zabaw. Do uroczystego przecięcia wstęgi zaproszeni zostali ; Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Pan Zbigniew Chmielowiec, którego reprezentowała Pani Lucyna Pik, Wójt Gminy Cmolas Pan Eugeniusz Galek ,Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Warzocha ,Sołtys wsi Jagodnik Pan Andrzej Gul, Pani Dyrektor Dorota Terlaga ora Prezes Stowarzyszenia Pani Małgorzata Szostak. Po uroczystym przecięciu wstęgi Ksiądz Krzysztof z pomocą dzieci poświęcił plac zabaw , aby mogły bezpiecznie z niego korzystać .

Bardzo dziękujemy Wójtowi Gminy Cmolas Panu Eugeniuszowi Galkowi wraz z Radą Gminy Cmolas za podjęcie inicjatywy remontu placu zabaw w Jagodniku i znalezienie środków finansowych na tą inwestycję.

Zarząd Stowarzyszenia oraz Grono Pedagogiczne szkoły i przedszkola.

Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_wrzesień_2021 – POBIERZ

Poradnik bezpiecznego wypoczynku   – POBIERZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie pt ,, Wielkanocne Zwierzątko”

Organizatorem konkursu jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jagodniku. Konkurs organizowany jest na terenie szkoły i przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jagodniku – klasy 0 – III oraz 3 i 4-latków uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Jagódka” w Jagodniku.

REGULAMIN Konkursu  ,,WIELKANOCNE ZWIERZĄTKO”- POBIERZ

Rozliczając PIT roczny przekaż Swój 1% podatku na uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola ,,Jagódka”

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jagodniku

Niepubliczne Przedszkole „Jagódka” w Jagodniku

Stowarzyszenie Rozwoju Wis Jagodnik „Nasza Wieś”.

DSC_0134

                                   Nasze placówki są placówkami niepublicznymi prowadzonymi

od 1.09.2008 r. przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik „Nasza Wieś”.  

 „MÓW DZIECKU,
ŻE JEST DOBRE, ŻE CHCE, ŻE POTRAFI”
                                                                                                                        (J. Korczak)

          „MÓW DZIECKU, ŻE JEST DOBRE, ŻE CHCE, ŻE POTRAFI” (J. Korczak)

Podczas edukacji każdego dziecka w naszej szkole i przedszkolu zapewniamy :
• wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

• nowatorskie formy i metody pracy w oparciu o nowoczesne pomoce dydaktyczne,

• opiekę świetlicową i zajęcia pozalekcyjne,• indywidualne podejście do każdego ucznia,

• możliwość rozwijania talentów i zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych,

• zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze,

• przyjazną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa,

• naukę języka angielskiego od oddziału przedszkolnego.


Uczestniczymy w projektach unijnych.

Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych i zostają ich laureatami!