Strona główna

 

 

 

 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jagodniku

Niepubliczne Przedszkole „Jagódka” w Jagodniku

Stowarzyszenie Rozwoju Wis Jagodnik „Nasza Wieś”.

DSC_0134

                                   Nasze placówki są placówkami niepublicznymi prowadzonymi

od 1.09.2008 r. przez Stowarzyszenie Rozwoju Wis Jagodnik „Nasza Wieś”.

                                                                         „MÓW DZIECKU, ŻE JEST DOBRE, ŻE CHCE, ŻE POTRAFI” (J. Korczak)

          „MÓW DZIECKU, ŻE JEST DOBRE, ŻE CHCE, ŻE POTRAFI” (J. Korczak)

Podczas edukacji każdego dziecka w naszej szkole i przedszkolu zapewniamy :
• wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

• nowatorskie formy i metody pracy w oparciu o nowoczesne pomoce dydaktyczne,

• opiekę świetlicową i zajęcia pozalekcyjne,• indywidualne podejście do każdego ucznia,

• możliwość rozwijania talentów i zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych,

• zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze,

• przyjazną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa,

• naukę języka angielskiego od oddziału przedszkolnego.


Uczestniczymy w projektach unijnych.

Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych i zostają ich laureatami!