Stowarzyszenie

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik „Nasza Wieś” powstało w lipcu 2008 roku i działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.1989 nr. 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz na postawie statutu. Głównym celem powstania stowarzyszenia było przejęcie opieki nad zlikwidowaną szkołą podstawową i utworzenie przedszkola. W 2008 roku nasze stowarzyszenie było jedyną organizacją pozarządową w powiecie kolbuszowskim, która poprzez mobilizację mieszkańców i dobrą współpracę z Urzędem Gminy Cmolas podjęła się działalności oświatowej. Od 1.09.2008 roku stowarzyszenie jest organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową w Jagodniku z klasami 0-3 i Niepubliczne Przedszkole „Jagódka”.
Działając na podstawie statutu podejmuje również inne inicjatywy na rzecz mieszkańców Jagodnika np. organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej.
Obecnie stowarzyszenie liczy 40 członków.

 

Skład zarządu:

W dniu 29.03.2011r., na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jagodnik  „Nasza Wieś” został wybrany Zarząd w składzie:

 

PrezesMałgorzata Szostak

Wiceprezes – Ewa Guźda

SkarbnikEwa Noga

SekretarzAnna Obara

CzłonekHalina Sudoł

 

oraz Komisja Rewizyjna, w składzie:

PrzewodniczącyRobert Pakłos

Członek – Agnieszka Wiśniewska 

CzłonekEwa Pszeniczny

 

Adres stowarzyszenia
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik „Nasza Wieś”
Jagodnik 93
36-105 Cmolas
telefon, fax – 17 7441713
adres e-mail –  jagodnik.nasza_wies@wp.pl

 

Numer Konta Stowarzyszenia: 11 9180 1021 2002 1000 6676 0001

Dokumenty

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jagodnik