Archiwum z październik, 2022

PASOWANIE NA UCZNIA KLASY 1

Dnia 14 października 2022r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jagodniku odbyła się uroczystość pasowanie na ucznia klasy 1. Dwunastka pierw­szo­kla­si­stów w obec­no­ści swo­ich naj­bliż­szych oraz innych zaproszonych gości zaprezentowała swoje umiejętności recytatorskie oraz wokalne. W dalszej kolejności odbyło się uroczyste pasowanie, pierw­szo­kla­si­ści ślu­bo­wali być wzorowymi uczniami, sza­no­wać rodzi­ców i nauczy­cieli, uczyć się tego, co piękne i mądre oraz kochać i czcić swoją Ojczy­znę. Następ­nie pełniąca obowiązki dyrek­tora szkoły pani Paulina Zdeb doko­nała aktu paso­wa­nia każ­dego pierw­szaka na ucznia Niepublicznej Szkoły Pod­sta­wo­wej w Jagodniku. Dzieci otrzymały dyplomy, medale oraz prezenty. Po ofi­cjal­nej czę­ści ucznio­wie z rodzi­cami udali się do klasy na słodki poczę­stu­nek.  
Wszyst­kim pierw­szo­kla­si­stom życzymy, aby ten dzień pozo­stał w ich pamięci jako wiel­kie prze­ży­cie i nie­za­po­mniana, rado­sna chwila. 

Wyjazd integracyjny

Dnia 28 września odbyła się wycieczka do Kompleksu Turystycznego „Brzezóvka”            w Domatkowie. Był to wyjazd integracyjny dla dzieci i rodziców z przedszkola „Jagódka” oraz z zerówki. Na dzieci czekało wiele atrakcji m.in. dmuchane zjeżdżanie, basen z kulami wodnymi oraz łódeczkami, wiele gokartów oraz rowerków a także duża piaskownica w której mogły poszukiwać szczątki dinozaurów. Na zakończenie wyjazdu czekał na wszystkich pyszny poczęstunek.                                                                      Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i pomoc. 

 

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa  ustanowione w  1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
W piątek 14 października  w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jagodniku
z tej okazji  odbyła się  uroczysta akademia, na którą przybyli nauczyciele, pracownicy obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. W części oficjalnej  Pani Dyrektor i Pani Prezes SRWJ złożyły serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły i przedszkola, wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Podziękowały za dotychczasowe zaangażowanie i trud włożony każdego dnia
w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. W części artystycznej klasa II i III piosenką i słowem uświetniła ten wyjątkowy dzień. W skeczu w żartobliwy sposób uczniowie wyliczyli kilka podstawowych cech nauczycieli, jednak ten żart przestał być śmieszny, gdy zrozumieli, że to prawda. „Nauczyciele to nie tylko osoby, które nas uczą. Oni kształtują nas, nasz charakter, sposób funkcjonowania w grupie i w społeczeństwie. Mają wpływ na nasze relacje z innymi, są świadkami pierwszych przyjaźni, kłótni, miłości” – podsumowały dzieci. Najmłodsi  docenili i podkreślili wdzięczność za codzienną troskę. 

Impreza zakończyła się  słodkim poczęstunkiem 🙂

Dzień Chłopaka 🚀🤖🦾

W piątek 30 września obchodziliśmy w  zerówce Dzień Chłopka. Nasze dziewczyny przygotowały mnóstwo niespodzianek z tej okazji. Rozpoczęliśmy od głośnego „Sto lat”, pięknych życzeń oraz super prezentów. Uczniowie ochoczo zabrali się do pracy plastycznej pt. „Wesołe krawaty „, chłopcy wykonali je dla siebie, natomiast dziewczynki zaprojektowały je dla swoich chłopców w domu. Po ciężkiej pracy zorganizowaliśmy „mini seans filmowy” w naszej klasie 🎬🍿

Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia dla  wszystkich chłopaków! 💋🚀🤖

Dzień integracji 🐱🐶🐻🐷🐰

W środę 28.09.2022r nasza zerówka wraz z przedszkolakami wybrały się na wyjazd integracyjny do Kompleksu Turystycznego „Brzezówka” w Domatkowie 🦖. Oczywiście nie mogło  z nami zabraknąć cudownych rodziców, którzy chętnie uczestniczyli w zabawie. Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji takich jak: gokarty, dmuchane kule, trampoliny różnego rodzaju, zjeżdżalnie z pontonami oraz wiele innych znakomitych zabaw 🛴🎠⚽🎾

Po wyczerpującej aktywności  czekały na nas gorące napoje, kiełbaski oraz ziemniaczki z grilla i oczywiście coś na deser 🧁.

Wyjazd integracyjny pozwolił dzieciom poznać się lepiej, doświadczyć wielu ciekawych emocji związanych z zabawą na świeżym powietrzu oraz uświadomił ich, że rodzice też uwielbiają się bawić.

Oby tak częściej!  🤗😎😉