Ogłoszenie.

 

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci przedszkolnych i ich rodzin pt. „Maska karnawałowa” zorganizowany  dla przedszkoli i oddziałów „0” z Gminy Cmolas.

 

Celem konkursu jest integracja rodziny, wskazanie sposobu spędzania czasu wolnego, odzwierciedlenie uczuć i więzi rodzinnych w pracy plastycznej.

Zasady konkursu:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami
 2. Prace nadesłane na konkurs muszą ściśle nawiązywać do tematu „Maska karnawałowa”
 3. Konkurs podzielony jest na cztery kategorie wiekowe; I kategoria – dzieci 3 letnie i ich rodzice, II kategoria – dzieci 4 letnie i ich rodzice ,III kategoria – dzieci 5 letnie i ich rodzice ,IV kategoria – dzieci 6 letnie i ich rodzice
 4. Technika i format pracy: technika dowolna (wydzieranka, masa papierowa itp.) format pracy – taki aby była możliwość założenia maski na twarz dziecka
 5. Z każdej grupy wiekowej można nadesłać tylko jedną pracę wybraną podczas eliminacji wewnątrz przedszkolnych
 6. Każda praca musi mieć przypiętą metryczkę na odwrocie maski następującymi danymi:                                                               imię i nazwisko dziecka/autora, wieka dziecka/autora, nazwa i adres przedszkola lub oddziału „0” do którego dziecko uczęszcza, imię i nazwisko opiekuna oraz imię i nazwisko rodzica, który pomagał przy pracy.
 7. Do pracy należy dołączyć wypełnione prawidłowo oświadczenie, które stanowi załącznik do niniejszego regulaminu
 8. Prace niezgodne z wymogami regulaminu nie będą dopuszczone do konkursu.
 9. Prace na konkurs należy składać do Niepublicznego Przedszkola „Jagódka” w Jagodniku do 13-01.2017 roku lub przesłać na adres: Niepubliczne Przedszkole „Jagódka”  w Jagodniku,Jagodnik 93, 36 – 105 Cmolas

Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Oceny prac dokona niezależna komisja powołana przez organizatora konkursu. Komisja oceniać będzie prace w czterech kategoriach wiekowych.
 2. Przedmiotem oceny będą wartości artystyczne, pomysłowość, oryginalność oraz zgodność z tematem konkursu.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 31.01.2017 roku w Niepublicznym Przedszkolu „Jagódka” w Jagodniku.
 4. Po rozstrzygnięciu konkursu jego wyniki zostaną ogłoszone do publicznej wiadomości na stronie internetowej Niepublicznego Przedszkola „Jagódka”.
 5. Dla laureatów konkursu w każdej kategorii wiekowej przewidziano atrakcyjne nagrody.

Organizator konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Przedszkole „Jagódka” w Jagodniku
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji, publikacji i ekspozycji nadesłanych prac na wystawach, stronach internetowych oraz w innych materiałach i publikacjach bez dodatkowej zgody autora i opiekuna prawnego.
 3. Autor pracy oraz w jego imieniu opiekun prawny, przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Niepubliczne Przedszkole „Jagódka” w Jagodniku zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r., poz.2135 ze zm.) na potrzeby konkursu oraz nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanej pracy w dowolnym czasie i formie do celów promocyjnych Organizatora bez dodatkowej zgody autora i opiekuna prawnego oraz bez uiszczania autorowi należności finansowych.
 4. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

Uwagi końcowe:

 1. Prace nadesłane na konkurs pozostają własnością organizatora.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Informacji na temat konkursu udziela wychowawca z Niepublicznego Przedszkola „Jagódka” w Jagodniku – mgr Magdalena Wilk, Tel. 663 976 889
 4. Regulamin konkursu wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie internetowej Niepublicznego Przedszkola „Jagódka”, oraz w siedzibie przedszkola – Jagodnik 93

 

 

Załącznik do Regulaminu Konkursu Plastycznego dla dzieci przedszkolnych i ich rodzin pt. „Maska karnawałowa” zorganizowany dla przedszkoli i oddziałów „0” z Gminy Cmolas

Oświadczenie-uczestnika-konkursu -Pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane w poniedziałek, Grudzień 12th, 2016 o 14:06 jako przedszkole. Możesz zostawić komentarz.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany by pisać komentarze.