Regulamin sali komputerowej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Udostępnienie Sali komputerowej współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju”
Oś 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

REGULAMIN SALI KOMPUTEROWEJ

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania mieszkańców wsi Jagodnik z
Sali komputerowej w ramach projektu pt.„Utworzenie punktu publicznego
dostępu do Internetu oraz edukacja informatyczna w miejscowośc
i Jagodnik”,
realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik „NASZA WIEŚ”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader, działanie
„W drażanie LSR – małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia
celów tej osi”.

1.     Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami niniejszego
regulaminu

2.      Komputery znajdujące się w sali komputerowej udostępniane są bezpłatnie dla
mieszkańców wsi Jagodnik.

3.      Użytkownik może korzystać;

·          z programów zainstalowanych na stanowiskach

·          z zasobów Internetu

·          z fachowej wiedzy i pomocy opiekuna Sali

4.      Korzystający z usług mają obowiązek szanowania udostępnionego im sprzętu wraz z
oprogramowaniem {użytkownik odpowiad~ za szkody powstałe ze swojej win;1{za
szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice

5.Użytkownikowi nie wolno]                             ,

·          Pobierać z Internetu (lub rozpowszechniać) plików o treści sprzecznej z ogólnie

przyj ętymi normami
-pornograficznej

- nazistowskiej

-satanistycznej

- sekciarskiej itp.

·          Instalować na komputerach znajdujących się w Sali oprogramowania
przyniesionego przez użytkownika

·          Dokonywać jakichkolwiek napraw, przeinstalowywać sprzęt, odłączać klawiatur,
myszki itp.

·          Jeść, pić przy komputerze

·          Wnosić odzieży wierzchniej, mokrych parasoli itp.

6.      Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać wyproszone z Sali.

Opublikowane w wtorek, Listopad 29th, 2011 o 20:39 jako Bez kategorii. Możesz zostawić komentarz.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany by pisać komentarze.