Archiwum z Grudzień, 2016

Konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową

W dniu 22.12.2106 r. został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową. Do konkursu zgłoszono 19 prac. Komisja oceniając brała pod uwagę: poziom artystyczny wykonanej pracy, oryginalność, pracochłonność, estetykę wykonania, stopień nawiązania do tradycji, ciekawą treść życzeń. Prace oceniane byłu w dówch kategoriach I – klasa „0” , druga – klasy I-III. W pierwszej kategorii zostali nagrodzeni : Anna Guźda, Gerard Guźda, Radosław Gola, a w drugiej Dawid Guźda, Gabriela Guźda i Karol Lewandowski oraz wyróżnienia:  Aleksander Sudoł, Mateusz Sudoł i Adrian Gola.                                                                                           Wszystkim biorącym udział serdecznie gratulujemy! 

                                                                                     DSC_0607.JPG

Wiglia

„Bóg się rodzi moc truchleje,

Pani niebiosów obnażony…”

W czwartek 22.12.2016r. odbyła się uroczysta wigilia szkolna. Pani Kasia Lewandowska wraz z dziećmi z klasy „0”i  z klasą I przygotowali część artystyczną. Wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni włączyli się w przystrajanie korytarza. Przedstawienie miało charakter góralski. Nie zabrakło kolęd góralskich.      Po występie przyszedł czas na składanie sobie życzeń – cała społeczność szkolna            i zaproszone „Jagódki” łamali się opłatkiem. Wśród zebranych nie zabrakło rodziców, którzy przygotowali pyszne pierogi i barszcz grzybowy, oraz słodkości. Dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniu wigilii. Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wszystkim życzymy zdrowia, łask płynących z Narodzenia Pana Jezusa   i Obfitości Bożej.

                                                                                     DSC_0209.JPG

Na wigilii w szkole.

„Bóg się rodzi moc truchleje,

Pani niebiosów obnażony…”

W czwartek 22.12.2016r. odbyła się uroczysta wigilia szkolna. Pani Kasia Lewandowska wraz z dziećmi z klasy „0” i z klasy I zatroszczyła się o wystrój korytarza oraz o część artystyczną. Przedstawienie miało charakter góralski. Nie zabrakło kolęd góralskich.      Po występie przyszedł czas na składanie sobie życzeń – cała społeczność szkolna            i zaproszone „Jagódki” łamali się opłatkiem. Wśród zebranych nie zabrakło rodziców, którzy przygotowali pyszne pierogi i barszcz grzybowy, oraz słodkości. Dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniu wigilii. Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wszystkim życzymy zdrowia, łask płynących z Narodzenia Pana Jezusa   i Obfitości Bożej.

DSC_0221.jpg

Wycieczka do telewizji, „Fantazji” i kina

20 grudnia 2017r. uczniowie klasy I-III uczestniczyli w wycieczce do Rzeszowa. Program wycieczki obejmował wizytę w pomieszczeniach archiwum, w studiu, reżyserce oraz obejrzenie archiwalnego materiału filmowego. Następnie wybraliśmy się do największego  podkarpackiego centrum rozrywki dla najmłodszych – „Fantazji”. Dzieci
w miłej i przyjaznej atmosferze spędziły czas bawiąc się na dużych dmuchanych zjeżdżalniach, w basenach z piłkami, chodząc po labiryntach. Na zakończenie obejrzeliśmy przygodowy film w 3D pt. „Vaiana” – skarb oceanu w kinie „Helios”.
Wycieczka wszystkim uczestnikom sprawiła wiele radości. Okazała się wspaniałą frajdą
i niezapomnianym przeżyciem.

                                                                                     20161220_092958.jpg

Wyjazd do Fantazji

W dniu 14.12.2106r. dzieci z klasy „0” oraz nasze „Jagódki” wybrali się do Centrum Zabaw Fantazja do Rzeszowa. Wszystkie dzieci bawiły się wyśmienicie, każde z nich znalazło coś dla siebie począwszy od zjeżdżalni poprzez baseny z piłeczkami, a skończywszy na dmuchanych zjeżdżalniach. Dzieci wróciły w dobrych humorach. Życzymy wielu takich wyjazdów.

                                                                                       DSC_0066.JPG

Ogłoszenie.

 

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci przedszkolnych i ich rodzin pt. „Maska karnawałowa” zorganizowany  dla przedszkoli i oddziałów „0” z Gminy Cmolas.

 

Celem konkursu jest integracja rodziny, wskazanie sposobu spędzania czasu wolnego, odzwierciedlenie uczuć i więzi rodzinnych w pracy plastycznej.

Zasady konkursu:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami
 2. Prace nadesłane na konkurs muszą ściśle nawiązywać do tematu „Maska karnawałowa”
 3. Konkurs podzielony jest na cztery kategorie wiekowe; I kategoria – dzieci 3 letnie i ich rodzice, II kategoria – dzieci 4 letnie i ich rodzice ,III kategoria – dzieci 5 letnie i ich rodzice ,IV kategoria – dzieci 6 letnie i ich rodzice
 4. Technika i format pracy: technika dowolna (wydzieranka, masa papierowa itp.) format pracy – taki aby była możliwość założenia maski na twarz dziecka
 5. Z każdej grupy wiekowej można nadesłać tylko jedną pracę wybraną podczas eliminacji wewnątrz przedszkolnych
 6. Każda praca musi mieć przypiętą metryczkę na odwrocie maski następującymi danymi:                                                               imię i nazwisko dziecka/autora, wieka dziecka/autora, nazwa i adres przedszkola lub oddziału „0” do którego dziecko uczęszcza, imię i nazwisko opiekuna oraz imię i nazwisko rodzica, który pomagał przy pracy.
 7. Do pracy należy dołączyć wypełnione prawidłowo oświadczenie, które stanowi załącznik do niniejszego regulaminu
 8. Prace niezgodne z wymogami regulaminu nie będą dopuszczone do konkursu.
 9. Prace na konkurs należy składać do Niepublicznego Przedszkola „Jagódka” w Jagodniku do 13-01.2017 roku lub przesłać na adres: Niepubliczne Przedszkole „Jagódka”  w Jagodniku,Jagodnik 93, 36 – 105 Cmolas

Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Oceny prac dokona niezależna komisja powołana przez organizatora konkursu. Komisja oceniać będzie prace w czterech kategoriach wiekowych.
 2. Przedmiotem oceny będą wartości artystyczne, pomysłowość, oryginalność oraz zgodność z tematem konkursu.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 31.01.2017 roku w Niepublicznym Przedszkolu „Jagódka” w Jagodniku.
 4. Po rozstrzygnięciu konkursu jego wyniki zostaną ogłoszone do publicznej wiadomości na stronie internetowej Niepublicznego Przedszkola „Jagódka”.
 5. Dla laureatów konkursu w każdej kategorii wiekowej przewidziano atrakcyjne nagrody.

Organizator konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Przedszkole „Jagódka” w Jagodniku
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji, publikacji i ekspozycji nadesłanych prac na wystawach, stronach internetowych oraz w innych materiałach i publikacjach bez dodatkowej zgody autora i opiekuna prawnego.
 3. Autor pracy oraz w jego imieniu opiekun prawny, przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Niepubliczne Przedszkole „Jagódka” w Jagodniku zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r., poz.2135 ze zm.) na potrzeby konkursu oraz nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanej pracy w dowolnym czasie i formie do celów promocyjnych Organizatora bez dodatkowej zgody autora i opiekuna prawnego oraz bez uiszczania autorowi należności finansowych.
 4. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

Uwagi końcowe:

 1. Prace nadesłane na konkurs pozostają własnością organizatora.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Informacji na temat konkursu udziela wychowawca z Niepublicznego Przedszkola „Jagódka” w Jagodniku – mgr Magdalena Wilk, Tel. 663 976 889
 4. Regulamin konkursu wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie internetowej Niepublicznego Przedszkola „Jagódka”, oraz w siedzibie przedszkola – Jagodnik 93

 

 

Załącznik do Regulaminu Konkursu Plastycznego dla dzieci przedszkolnych i ich rodzin pt. „Maska karnawałowa” zorganizowany dla przedszkoli i oddziałów „0” z Gminy Cmolas

Oświadczenie-uczestnika-konkursu -Pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja.

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Informacja:

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jagodnik ,,Nasza Wieś” informuje,że dnia 12 grudnia 2016r w godz. od 17.00 do 19.00 w siedzibie SRWJ ,,Nasza Wieś” Jagodnik 93, wydawane będą artykuły spożywcze dla osób, które dostarczyły skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie i zostały zakwalifikowane  w ramach Podprogramu 2016.

Serdecznie zapraszamy

Święty Mikołaj w przedszkolu.

Dzień  mikołajek to nie dzień bajek ,tu wszystko prawdziwie się działo. W czwartek 1.12.2016r.  przedszkolaków  odwiedził  Św. Mikołaj.         Święty usiadł na specjalnie przygotowanym tronie, po czym Pani dyrektor oraz dzieci z klas starszych  serdecznie  powitały dostojnego gościa  . Mikołaj znając oczekiwania naszych wychowanków stanął na wysokości zadania i dla każdego dziecka przygotował bogaty prezent. Ze słodkim prezentem dla dzieci przyjechał również  Sekretarz z Urzędu Gminy Cmolas  Pan Marian Posłuszny .W ramach podziękowania za tak wspaniale podarunki  sędziwy staruszek otrzymał serce wykonane z drewna na którym widnieje zdjęcie całej społeczności szkolnej i przedszkolnej. Święty Mikołaj  obiecał , że wróci do nas za rok. Czekamy, czekamy…:)Wszystkim którzy sprawili wiele radości w tym dniu naszym podopiecznym serdeczne dziękujemy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Św. Mikołaj odwiedził nas

W czwartek 1.12.2016r. uczniowie naszej szkoły mięli zaszczyt spotkać Św. Mikołaja. Święty usiadł na specjalnie przygotowanym tronie, po czym dzieci z klas starszych zaprezentowały, krótki ale treściwy montaż słowno – muzyczny. Nasz gość wiedząc,          o oczekiwaniach naszych wychowanków stanął na wysokości zadania i dla każdego dziecka przygotował bogaty prezent. Nasi uczniowie w ramach podziękowania za tak wspaniale podarunki wręczyli sędziwemu staruszkowi serce wykonane z drewna na którym widnieje zdjęcie całej społeczności szkolnej                      i przedszkolnej. Święty Mikołaj podziękował i zapowiedział, że za rok do takiej milej i cieplej gromadki na pewno powróci. Czekamy, czekamy…:)

                                                                                     DSC_0355.JPG