Archiwum z Wrzesień, 2015

Poczytaj mi proszę.

30. 09. 2015 r.  – wiersze Juliana Tuwima czytała babcia Ani, Pani Maria Paluszek.

DSC_0221.JPG

Dzień Chłopaka

   Dzień Chłopaka w naszej szkole to bardzo ważne święto oczekiwane zwłaszcza przez chłopców.  Dziewczynki przygotowały na tę okoliczność wiele niespodzianek. Marcelinka w imieniu wszystkich dziewczynek  złożyła   chłopcom  życzenia: samych szóstek i piątek w szkole  oraz dużo uśmiechu na co dzień. Następnie  zaprosiła chłopców do wspólnej zabawy. Chłopcy brali  udział w wielu konkurencjach.
Na koniec  każdy chłopiec otrzymał mały upominek.

 5.jpg

Poczytaj mi proszę.

     Od 23 września 2015 roku rozpoczęliśmy w naszym przedszkolu cykl spotkańPoczytaj mi proszę!”. Pomysł ten zrodził się aby uatrakcyjnić dzień przedszkolny oraz jeszcze bardziej zaangażować rodziców w życie ich maluszków. W każdą środę zapraszani goście (rodzice, dziadkowie…) przez   15 min czytają dzieciom bajki i przybliżają twórczość poetów dziecięcych (J.Brzechwa, J. Tuwim, D. Wawiłow, M. Konopnicka…). Pomysł ten spotkał się z dużym entuzjazmem i aprobatą ze strony rodziców, którzy mimo swej pracy zawodowej i mnóstwa różnych obowiązków znaleźli chwilę dla swoich dzieci. Jako wychowawca jestem dumna zarówno z moich przedszkolaków jak i ich rodziców.

                                                                Wychowawca: Magdalena Wilk

 Cykl tych spotkań 23. 09.2015r. zapoczątkowała babcia Krzysia, Pani Krystyna Kaczmarska czytając wiersze Juliana Tuwima. A później już poszło…

DSC_0717.JPG

Akcja Sprzątania Świata

   Wszyscy uczniowie naszej szkoły razem z wychowawcami włączyli się w Ogólnoświatową Akcję  „Sprzątanie Świata”. Najmłodsza  klasa „0”  porządkowała teren boiska. Klasy I-III zbierały  śmieci przy drodze asfaltowej.

 DSC_0640.jpg

Urodzinki w przedszkolu.

Urodzinki ,urodzinki święto chłopca i dziewczynki.

Raz w miesiącu w naszym przedszkolu obchodzone są urodzinki. Zaraz po obiadku rozpoczyna się przygotowanie do zabawy urodzinowej – wspólnie z przedszkolakami przystrajamy salę w kolorowe balony, serpentyny, malujemy twarze w ciekawe wzorki, ubieramy czapeczki urodzinowe i ozdabiamy specjalne korony dla solenizantów. Następnie solenizanci muszą przejść sprawdzian, który pozwala zostać pełnoprawnym „starszakiem”. Dzieci  muszą m.in. położyć na torcie tyle świeczek ile mają  lat, odszukać prawidłową cyfrę oznaczającą lata, przejść po linie, trafić kolorowymi kulkami do celu, wypić sok krzywą rurką, przyczepić z zawiązanymi oczami! brakujące elementy śwince oraz spełnić „zadanie balonika”. Po tych konkurencjach następuje odśpiewanie „Sto lat, sto lat…”, wspólne zdjęcia, zdmuchnięcie świeczek na torcie, wręczenie prezentów i wspólna zabawa taneczna. Po pierwszej części zabaw pora na degustację tortu urodzinowego, owoców przyniesionych przez dzieci i wielu, wielu innych smakołyków. Druga część zabawy urodzinowej to ekspresja twórcza dzieci do końca ich pobytu w przedszkolu.

                                

Dodatkowe programy w przedszkolu.

Dodatkowe realizowane  w przedszkolu ,, Ogólnopolski program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków”– Akademia  Aquafresh  ,, Kubusiowi Przyjaciele Natury”– Przedszkolaki wspólnie z Kubusiem odkrywają sekrety natury, uczą się dbać o środowisko i zdrowo odżywiać, a także poznawać zasady ekologii.

Własne pomysły na urozmaicenie dnia przedszkolnego oraz większe oraz większe zaangażowanie rodziców w życie przedszkola;,, Poczytaj mi proszę, Poznajemy zawody naszych rodziców  ,Poznajemy przysłowia polskie”                                               

Informacja

OGŁOSZENIA

 „Poczytaj mi proszę!”

Doceniając ogromny wpływ literatury i głośnego czytania na wszechstronny rozwój dziecka w naszym przedszkolu w każdą środę organizowana będzie akcję czytania dla dzieci. Przybliżać będziemy twórczość Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Marii Konopnickiej oraz Danuty Wawiłow ale poznamy również wiele innych bajek, baśni i legend. W rolę lektorów wcielą się babcie, dziadkowie, mamy, tatusiowie, ciocie…i inni gości gdyż chcemy być przedszkolem przyjaznym rodzinom naszych podopiecznych.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym słowo czytane wpisane jest w codzienną edukację przedszkolną, ale kiedy miejsce nauczycielki zajmuje inny lektor, to czytanie staje się wydarzeniem i sprawia maluchom wiele radości. Naszym celem jest rozbudzanie wyobraźni, wzbogacanie słownictwa i pomoc najmłodszym zrozumieć świat i siebie. Ważne jest aby każde dziecko, bez względu na wiek, miało codzienny kontakt z książką oraz by był obok dziecka dorosły, który mu poczyta. Mamy nadzieję, że głośne czytanie w domu, w przedszkolu stanie się przyjemną rutyną.

Głośne czytanie uczy dziecko myślenia, rozwija język, pamięć i wyobraźnię, pomaga w wychowaniu, ułatwia naukę w szkole, kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie. Czytając dziecku, przyczyniamy się do tego, że dzieci polubią czytanie i same będą chciały jak najszybciej opanować tę umiejętność.

Magdalena Wilk

 

 

Procedury czystości:

PROCEDURA CZYSTOŚCI PRZEDSZKOLE 2015

PROCEDURA CZYSTOŚCI SZKOŁA 2015

Drodzy Rodzice 

Informujemy iż wizytatorzy ds. ewaluacji zakończyli pracę nad raportem z ewaluacji zewnętrznej w naszej szkole i przedszkolu.  W związku z tym,  zapraszamy wszystkich rodziców  do odwiedzenia platformy SEO pod adresem WWW.NPSEO.PL i zapoznania się z powyższym raportem.

 

Ogłoszenie

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

Wyprawka szkolna 2015/16 to rządowy program pomocy uczniom w zakresie dofinansowania zakupu podręczników. Wartość pomocy w klasach I-III wynosi 225 zł.I. O dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych mogą się ubiegać:
1. Uczniowie klas III, u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 574 zł netto.
2. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

dla uczniów:

a)słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej oraz klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

II. Procedura przyznawania „Wyprawki Szkolnej”.
1. Wniosek należy pobrać w sekretariacie szkolnym.
2. Uczniowie, o których mowa w punkcie I.1. zobowiązani są dołączyć zaświadczenie o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku w miesiącu sierpniu 2015 r. czyli należy wykazać dochód za ROK  2014 r.(w sytuacji bezrobocia lub braku prawa do zasiłku także należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia).

W przypadku korzystania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy dostarczyć zaświadczenie o kwocie pobieranych świadczeń.

3. Uczniowie, o których mowa w punkcie I.2. dostarczają tylko kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Pomoc jest udzielana uczniowi na wniosek rodziców, prawnych opiekunów i rodziców zastępczych, pełnoletniego ucznia. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu – imiennej faktury wystawionej na ucznia lub rodzica.
Wnioski i wymagane dokumenty składamy do 31 SIERPNIA 2015 r. w sekretariacie.

Źródła dochodu w rodzinie, które są załącznikami do wniosku:

  • wynagrodzenie za pracę netto,
  • stałe zasiłki z MOPS,
  • emerytury, renty,
  • świadczenia rodzinne,
  • alimenty (ksero),
  • zasiłki dla bezrobotnych,
  • dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
  • dodatki mieszkaniowe,
  • inne: zaświadczenie o nauce pozostałych dzieci w rodzinie

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jagodniku

wniosek o wyprawkę 2015 niepełnosprawność

wniosek o wyprawkę szkolna 2015 kl.II-III

Zestaw programów i podręczników NSP I NP

PODRĘCZNIKI NP 2015-2016

PODRĘCZNIKI NSP 2015-2016